ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานหนุนรัฐเปิดประมูล เอราวัณ บงกช ตามแผน

ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน หนุนรัฐเปิดประมูลแหล่งก๊าซเอราวัณและบงกชให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อให้การผลิตก๊าซเกิดความต่อเนื่อง  ระบุการแสดงความเห็นคัดค้านเป็นเรื่องปกติของโครงการด้านพลังงาน

นายพรชัย รุจิประภา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน  เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 21 ก.ย.2561 ถึงการประมูลแหล่งก๊าชธรรมชาติ เอราวัณ และบงกช ที่ในวันที่ 25 ก.ย. นี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะเปิดให้เอกชนที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นยื่นเสนอซองเทคนิค และผลประโยชน์ตอบแทนที่จะให้กับรัฐตามเงื่อนไข   ว่า ในส่วนของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานนั้น สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการเปิดประมูลแหล่งก๊าซ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้การจัดหาก๊าซ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  โดยหากการผลิตก๊าซในอ่าวไทยเกิดสะดุด ก็จะมีปัญหาที่รัฐจะต้องจัดหาเชื้อเพลิงอื่นมาทดแทน คือ LNG นำเข้า ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ก็มีความกังวลในเรื่องนี้

นายพรชัย กล่าวถึงกระแสการเคลื่อนไหวคัดค้านการประมูลแหล่งก๊าซ ในครั้งนี้ ว่า  เป็นเรื่องปกติของการทำงาน โครงการด้านพลังงานที่จะต้องมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย   ซึ่งในฐานะที่เคยเป็นปลัดกระทรวงพลังงานและเป็นประธานคณะกรรมการปิโตรเลียม ที่ได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงในเรื่องของปริมาณสำรองปิโตรเลียมของประเทศ  นั้นมองเห็นถึงความจำเป็นที่รัฐจะต้องดำเนินการเปิดประมูล

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามในส่วนของแนวทางการปฏิรูปตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน  นั้น เสนอให้มีการปรับรูปแบบองค์กรในกระทรวงพลังงานให้รองรับการบริหารจัดการการจัดหาก๊าซธรรมชาติของเอกชนในรูปแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract-PSC)  ที่จะต้องทำให้มีความชัดเจน ในการกำกับดูแล โดยตั้งเป็น องค์กร PSC โดยเฉพาะ

Advertisment