ประกาศแล้ว ERC Sandbox ครอบคลุม5ประเภทนวัตกรรมพลังงาน

sdr
- Advertisment-

สำนักงานกกพ.ออกประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน หรือ ERC Sandbox  ครอบคลุม 5ประเภท ได้แก่ 1.การศึกษาโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เช่น Peer to Peer Energy Trading 
2.การศึกษาโครงสร้างอัตราค่าบริการรูปแบบใหม่ เช่น Net Metering, Net Billing 3.การศึกษาเทคโนโลยีใหม่เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า(EV) และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) 4.การศึกษาการจัดการและการปฏิบัติการระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เช่นระบบไมโครกริด และ 5. การศึกษารูปแบบกิจการธุรกิจใหม่ด้านพลังงาน เช่น การซื้อขายไฟฟ้าผ่านคนกลาง ( Supply and Load Aggregator )โดยให้ยื่นConceptual Proposal ในวันที่3พ.ค.-28 มิ.ย.2562  ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาภายใน30ส.ค.2562

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center -ENC ) รายงานว่า  นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงานกกพ.) ได้ลงนามในประกาศของสำนักงานกกพ.เรื่องเชิญชวนเสนอโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน หรือ ERC Sandbox เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2562  โดยเป็นการประกาศตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ. ) เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2562  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทดสอบ วิจัยนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงานเป็นการชั่วคราวซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ในวงจำกัด โดยที่ทางสำนักงานกกพ.จะมีการผ่อนปรนข้อกฏหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทดสอบดังกล่าวให้

ERC Sandbox ที่มีการส่งเสริมจะครอบคลุมการให้บริการ 5 ประเภท ได้แก่ 1.การศึกษาโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เช่น Peer to Peer Energy Trading 2.การศึกษาโครงสร้างอัตราค่าบริการรูปแบบใหม่ เช่น Net Metering, Net Billing 3.การศึกษาเทคโนโลยีใหม่เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า(EV) และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) 4.การศึกษาการจัดการและการปฏิบัติการระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เช่น ระบบไมโครกริด และ  5. การศึกษารูปแบบกิจการธุรกิจใหม่ด้านพลังงาน เช่น การซื้อขายไฟฟ้าผ่านคนกลาง ( Supply and Load Aggregator )

- Advertisment -

ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ ต้องเป็นหน่วยงานรัฐ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ หรือ สถาบันการศึกษา ซึ่งสามารถยื่นข้อเสนอโครงการขั้้นต้น (Conceptual Proposal)ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 28มิ.ย 2562 และภายในวันที่ 30 ส.ค.2562 สำนักงาน กกพ.จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาความพร้อม ซึ่งในการพิจารณา ทางกกพ.มีการตั้งคณะอนุกรรมการ ERC Sandbox ขึ้นมาคัดเลือกโดยเฉพาะ

ประกาศสำนักงานกกพ.เรื่องERC Sandbox

Advertisment