ปตท. และ บีไอจี ลงนามสัญญาซื้อขาย LNG ครบวงจร ให้โรงงานอุตสาหกรรมนอกแนวท่อก๊าซ

- Advertisment-

ปตท. ลงนามสัญญาร่วมกับบีไอจีในการเป็นตัวแทนจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งอยู่นอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อใช้ทดแทนเชื้อเพลิงก๊าซ LPG น้ำมันเตา และน้ำมันดีเซล ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการลงได้ 8-10% ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการขนส่ง และสถานีจ่ายก๊าซ LNG กว่า 5 ปี รวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค การออกแบบ และระบบปฏิบัติการจากแอร์โปรดักส์ แอนด์ เคมิคัลส์ อิงค์ (AP) ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)  กับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 ต.ค 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่าย LNG ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่นอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดย LNG เป็นเชื้อเพลิงสะอาด ให้ค่าความร้อนสูงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ และสามารถใช้เป็นพลังงานเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) น้ำมันเตา และน้ำมันดีเซล ทำให้มีต้นทุนที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงที่โรงงานอุตสาหกรรมใช้อยู่ปัจจุบันกว่า 8-10%  โดยเชื่อว่าในอนาคตจะมีความต้องการใช้ LNG ในภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ นอกจากราคาของ LNG จะสามารถแข่งขันได้เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ แล้ว LNG ยังเป็นพลังงานสะอาด ช่วยลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และมีความปลอดภัยเหมาะกับการนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยที่ผ่านมา ปตท. เป็นผู้ดำเนินการจำหน่ายก๊าซฯ ให้กับกลุ่มลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบท่อส่งก๊าซฯ ซึ่งความร่วมมือกับบีไอจีในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมโดยรวม นำไปสู่การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไทยอย่างมั่งคงและยั่งยืน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

- Advertisment -

สำหรับแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนจำหน่าย LNG นั้น บีไอจีจะเริ่มจัดส่ง LNG ให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2562  ทั้งนี้ บีไอจีได้นำนวัตกรรมด้านการออกแบบ รวมถึงเทคโนโลยีและระบบการจัดจำหน่ายก๊าซแบบครบวงจรจากบริษัทแม่ คือ แอร์โปรดักส์ แอนด์ เคมิคัลส์ อิงค์ (AP) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำนวัตกรรมด้านโรงงานผลิต LNG ของโลก รวมถึงการบริการให้คำปรึกษาและแนะนำทางเทคนิคด้านการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง และการใช้เชื้อเพลิงควบคู่กับเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

นายปิยบุตร กล่าวว่า บีไอจีมั่นใจว่า ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรมแบบครบวงจร และระบบการจัดจำหน่าย LNG ในภาคอุตสาหกรรมของบีไอจีจะสามารถบริหารจัดการและให้บริการ LNG กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกทั้งลดผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงมีความปลอดภัยสูงสุด

Advertisment

- Advertisment -.