ปตท. แชมป์ส่งรายได้สูงสุดกว่า 2.9 หมื่นล้านบาท รอบ 7 เดือนของปีงบประมาณ 62

- Advertisment-

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. เผยยอดเงินนำส่งรายได้รัฐวิสาหกิจ 7 เดือนของปีงบประมาณ 2562 เกินเป้าหมาย 20% มียอดจัดเก็บสูงถึง 1.27 แสนล้านบาท โดย ปตท. นำส่งสูงสุดกว่า 2.9 หมื่นล้านบาท ขณะที่ กฟผ. นำส่งกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วง 7 เดือนของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 รวมจำนวน 127,321 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจำนวน 21,027 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 ของประมาณการสะสม

- Advertisment -

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 29,198 ล้านบาท, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 26,154 ล้านบาท, ธนาคารออมสิน 16,538 ล้านบาท, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 12,924 ล้านบาท และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 10,500 ล้านบาท รวมทั้ง 5 รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้ทั้งสิ้น 95,314 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 ของเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมทั้งหมด

Advertisment

- Advertisment -.