ปตท. เสนอขาย Digital Bond มูลค่ารวม 1 พันล้านบาท ผ่าน DIF: Web Portal เป็นครั้งแรกของไทย

- Advertisment-

ปตท. เสนอขาย Digital Bond มูลค่ารวม 1 พันล้านบาท ผ่าน DIF: Web Portal เป็นครั้งแรกของไทย ภายใต้โครงการ Sandbox ของ ก.ล.ต. ตอกย้ำความเป็นผู้นำพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยสู่ตลาดทุนดิจิทัล

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้การตอบรับที่ดีต่อหุ้นกู้ ปตท. มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ปตท. ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน มูลค่ารวม 1 พันล้านบาท ผ่านระบบ DIF: Web Portal เป็นครั้งแรกของไทย ภายใต้โครงการ Sandbox ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเริ่มทดสอบการใช้งานระบบ Web Portal กับผู้ใช้งานจริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องในการผลักดันการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure – DIF) ของตลาดทุนไทย รองรับการเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชนในตลาดแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ “AAA(tha)” โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (ณ วันที่ 20 เมษายน 2566) เป็นอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย โดยเป็นการเสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.31 ต่อปี ซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มนักลงทุนสถาบัน ประกอบด้วย กองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันวินาศภัย และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสนใจและแสดงความประสงค์จองซื้อหุ้นกู้เกินจากมูลค่าเสนอขายถึง 4 เท่า หรือกว่า 4 พันล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อการเติบโตและสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของ ปตท.

 “ท่ามกลางความผันผวนจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ปตท. ยังคงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทยให้ก้าวสู่ความเป็นดิจิทัล โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุน เพื่อเป็นช่องทางการลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีวินัยทางการเงิน และมีฐานะการเงินที่มั่นคง ช่วยให้หุ้นกู้ของ ปตท. ในครั้งนี้ ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เป็นโอกาสที่ดีของ ปตท. ในการบริหารจัดการต้นทุนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นางสาวพรรณนลิน กล่าวเสริมในตอนท้าย

- Advertisment -

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้ทำการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

Advertisment

- Advertisment -.