ปตท.เปิดนิทรรศการ “Waste is MORE”เปลี่ยนขยะเหลือทิ้ง​ เป็นสิ่งของมีมูลค่า​ ตอบโจทย์​ Circular Economy

- Advertisment-

ปตท.โดยทีมนักวิจัย จากสถาบันนวัตกรรม และ บริษัท เอช จี เนกซ์ จำกัด จับมือร่วมพัฒนาวัสดุเหลือทิ้ง หรือ “ขยะ” ที่ถูกมองข้ามให้กลายเป็นทรัพยากรทดแทนที่มีคุณค่า ตอบโจทย์ในมิติของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยผลงานจาก​ 8 นักออกแบบ จัดแสดงในนิทรรศการ “Waste is MORE” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Design Week 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก​

นายเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ กล่าวว่า ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ จึงได้จัดตั้งโครงการ MORE ร่วมกับ บริษัท เอช จี เนกซ์ จำกัด โดยมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและออกแบบวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ ให้สามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยนวัตกรรมการพัฒนาวัสดุด้วยกระบวนการ Upcycling วัสดุเหลือใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มขึ้น

ความตั้งใจของโครงการ MORE โดย ปตท. ในการใช้นวัตกรรมเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นทรัพยากรทดแทน โดยร่วมตีความวัสดุเหลือทิ้ง ได้แก่ เยื่อกาแฟ เศษใบอ้อย ฝุ่นไม้ อะลูมิเนียมฟอยล์จากกล่องยูเอชที ฝุ่นผ้า เศษแผ่น PVC ฝาขวดน้ำ เปลือกไข่ ร่วมกับ 8 นักออกแบบ ได้แก่ MORE, o-d-a, NUTRE JEWELLER, Kitt.ta.khon, mitr., TAKORN TEXTILE STUDIO, Designerd และ Spirulina Society ในการสรรสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความมุ่งหวังของ ปตท. ในการผลักดันให้เศรษฐกิจ BCG ของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังหวังผลให้เกิดการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำให้กับเกษตรกรและชุมชนอีกด้วย

- Advertisment -

โดยนิทรรศการ Waste is MORE นี้ เป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Design Week 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก​ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : waste.wasteismore

Advertisment

- Advertisment -.