ปตท.เปิดตัวเลขรายได้ส่งรัฐนับตั้งแต่แปรรูปถึงปี2561กว่า8.7แสนล้านบาท

- Advertisment-

กลุ่มปตท.เปิดตัวเลขรายได้ส่งรัฐนับตั้งแต่แปรรูปเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2544 จนถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีมูลค่าสูงถึง 8.7 แสนล้านบาท โดยปี 2560 เป็นปีที่นำส่งรายได้มากสุด 71,281 ล้านบาท

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)  เปิดเผยถึงตัวเลขรายได้ที่กลุ่มปตท.นำส่งรัฐ ทั้งในรูปของภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผลทั้งในส่วนที่ส่งให้ กระทรวงการคลังและกองทุนวายุภักษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของปตท.  ว่า นับตั้งแต่ที่ปตท.แปรรูปจดทะเบียนและกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2544 จนถึงไตรมาสที่3ของปี2561 มีมูลค่ารวมประมาณ 8.7แสนล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่ารัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

โดยในปี2560ถือเป็นปีที่กลุ่มปตท.นำส่งรายได้ให้กับรัฐมากที่สุด คือประมาณ 71,281ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นส่วนของเงินปันผลให้กับกระทรวงการคลังที่ถือหุ้นใหญ่ ประมาณ 29,197ล้านบาท  ส่วนที่ให้กับกองทุนวายุภักษ์ 7,231ล้านบาท  ส่วนของภาษีเงินได้ บริษัทในเครือ 25,159ล้านบาท และภาษีเงินได้เฉพาะของปตท. 9,694ล้านบาท

- Advertisment -

นายชาญศิลป์ กล่าวว่า รายได้ที่นำส่งรัฐ จะขึ้นอยู่กับผลกำไรของปตท. โดยในปี2560ที่ปตท.นำส่งรายได้ในรูปแบบต่างๆให้รัฐมากที่สุด เนื่องจากเป็นปีที่ ปตท.มีกำไรสุทธิสูงสุดกว่าทุกปี คือประมาณ135,200 ล้านบาท

Advertisment

- Advertisment -.