ปตท.เตรียมแผนโรดโชว์ EECi ต้นหรือกลางปี 62

- Advertisment-

บอร์ด ปตท.เตรียมประชุม 21 ธ.ค. 2561 พิจารณางบลงทุน 3,000 ล้านบาท ในการจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพื่อปั้นให้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระดับประเทศและอาเซียน พร้อมเปิดโรดโชว์นักลงทุนต่างประเทศครั้งแรกไตรมาสที่1หรือไตรมาส2ปี 2562 ในงาน Dinner Talk ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์  เน้นกลุ่มเป้าหมายบริษัทที่ ปตท. เคยซื้อสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมใน 10-20 ประเทศ ระบุประเทศได้ประโยชน์จากการลดขาดดุลการซื้อสิทธิบัตรและดึงนักวิจัยไทยในต่างประเทศกลับมาสร้างนวัตกรรมในประเทศตัวเอง

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ปตท. เตรียมประชุมในวันที่ 21 ธ.ค. 2561 เพื่อพิจารณางบลงทุน 3,000 ล้านบาท สำหรับจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง ซึ่งอยู่ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EECi) เพื่อสร้างให้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับประเทศ รองรับกิจกรรมวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ EECi และตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับอาเซียนต่อไป ขณะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)จะร่วมลงทุนอีก 1,000 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารต่างๆ รองรับคาดว่าใช้เวลาก่อสร้างอีกประมาณ 2-3 ปีจะแล้วเสร็จ

นายชาญศิลป์ กล่าวว่า ขณะนี้EECi เริ่มมีภาพที่ชัดเจนแล้ว ดังนั้น ปตท.จะเริ่มโรดโชว์ในรูปแบบ Dinner Talk เพื่อเปิดให้นักลงทุนมาเช่าใช้พื้นที่สำหรับตั้งโรงงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัท โดยสามารถใช้เครื่องมือวิจัยส่วนกลางร่วมกันได้ ซึ่ง ปตท.คาดว่าจะเริ่มโรดโชว์ครั้งแรกในช่วงไตรมาสที่1หรือไตรมาสที่2ของปี  2562 เป็นต้นไป โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายประมาณ 10-20 บริษัททั่วโลก อาทิสหรัฐฯ กลุ่มประเทศยุโรป ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ เป็นต้น

- Advertisment -

ทั้งนี้การโรดโชว์จะเริ่มอย่างเป็นลำดับขั้นตั้งแต่ปี 2562-2568 เพื่อให้นักลงทุนไทยและต่างชาติได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาพื้นที่ EECi กว่า 3,500 ไร่ ที่แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.Community Zone 2.Innovation Zone และ 3.Education Zone

นายชาญศิลป์ กล่าวด้วยว่า หากโครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จจะช่วยให้ไทยลดการขาดดุลการค้ากรณีต้องซื้อสิทธิบัตรการใช้นวัตกรรมของต่างประเทศ ช่วยเปิดโอกาสให้นักวิจัยของไทยกลับเข้ามาสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ประเทศตนเอง สร้างงานสร้างรายได้ให้คนไทย

Advertisment

- Advertisment -.