เตรียมแปลงบทบาทสถาบันนวัตกรรม ปตท.เน้นนำงานวิจัยบนหิ้งต่อยอดเป็นธุรกิจ

cof
- Advertisment-

สถาบันนวัตกรรม ปตท. หรือ Innovation Institute (InI) ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 กำลังจะถูกแปลงบทบาท ให้เป็นศูนย์บ่มเพาะ (Incubator ) กับ กลุ่ม Startup เพื่อนำผลงานวิจัยที่มีอยู่จำนวนมาก  พัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ที่สร้างรายได้ให้กับองคฺ์กร

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า  สถาบันนวัตกรรมของ ปตท.ที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2561  จะมีการแปลงบทบาทเพิ่มขึ้นไปเป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ หรือStartup โดยนำผลงานวิจัยต่างๆที่มีการศึกษาเอาไว้ มาพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ที่สามารถสร้างรายได้ โดยนโยบายของซีอีโอ ปตท. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ต้องการที่จะให้ดำเนินการเรื่องนี้ โดยเร็วที่สุด

“งานนี้จะเป็นการแปลงผลงานวิจัยของปตท.จากที่เคยเก็บไว้บนหิ้งไปสู่ห้าง “นายวิทวัส กล่าวเปรียบเทียบ

- Advertisment -

นายวิทวัส กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา ปตท.ได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับด้านนวัตกรรมทั้งในระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระดับโลก ไม่น้อยกว่า25รางวัล  โดยที่ได้รางวัลระดับโลก เป็นรางวัลเหรียญทองจากงาน International Exhibition of Inventions of Geneva  ในผลงานชื่อ Electromagnetic Induction for Wax Mitigation. เมื่อปี 2556  และได้รับจากงานเดียวกันอีกครั้งในปี 2560 จากผลงานชื่อ BioSSCMB  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนักวิจัยและงานวิจัยที่มีคุณภาพของปตท.

Advertisment

- Advertisment -.