ปตท.เดินหน้าลงทุนธุรกิจ Life Science ต่อเนื่อง

- Advertisment-

ปตท.เดินหน้าลงทุนธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science) ที่เกี่ยวกับด้านยา อาหารเสริม อุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตสารตั้งต้นของยาฟาวิพิราเวียร์ ( Favipiravir ) ที่ใช้รักษาอาการปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะที่ตั้งงบกว่า 200 ล้านบาทช่วยรัฐสู้ภัยโควิด-19 ภายใต้โครงการ “ลมหายใจเดียวกัน”

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) เปิดเผยว่า ธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science) ของ ปตท. ที่เกี่ยวข้องกับยา อาหารเสริมและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นธุรกิจที่ ปตท.มุ่งเน้นเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุด ปตท.โดย อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น 100%)ได้ร่วมกับ ไออาร์พีซี จัดตั้งบริษัท Innopolymed เพื่อสร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์

นอกจากนี้ ยังเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตสารตั้งต้นของยาฟาวิพิราเวียร์ ( Favipiravir ) ที่ใช้รักษาอาการปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19

- Advertisment -

นอกจากนี้ ยังเตรียมนำเข้ายา เรมเดซิเวียร์ (Remdesivir) ซึ่งเป็นยารักษาอาการจากผลของโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยเฉพาะที่ใช้ยา Favipiravir ไม่ได้ เนื่องจากปัจจุบันทั่วประเทศมีเพียง 4 พันขวดเท่านั้น ซึ่ง ปตท.จะนำเข้ามา 2 พันขวดเพื่อมอบให้กับภาครัฐปลายเดือน มิ.ย. 2564 นี้

สำหรับโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” ที่กลุ่ม ปตท.จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยต่อลมหายใจของประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ ปตท.ได้เตรียมงบช่วยเหลือไว้ 200 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ใช้ไปแล้วประมาณ 170 ล้านบาท โดยจัดหาเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ (ICU Ventilator) และเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง (High-Flow Nasal Oxygen) รวมจำนวนกว่า 300 เครื่อง ส่งมอบพร้อมสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครแล้ว อาทิ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลในเครือ อันได้แก่ โรงพยาบาลทุ่งสีกัน และโรงพยาบาลกำแพงแสน นอกจากนี้ยังมี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลเลิดสิน รวมถึงโรงพยาบาลสังกัด กทม.

พร้อมกันนี้ยังได้ประสานสมาคมร้านอาหาร เพื่อจัดเตรียมข้าวกล่องส่งมอบให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วันละ 300 กล่อง รวมถึงสนับสนุนเงินช่วยเหลือจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกว่า 10 แห่ง เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย และสังคมมีความจำเป็นต้องขอรับการช่วยเหลือเพิ่ม ทาง ปตท.ก็พร้อมเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้น เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.