ปตท.สผ.เจาะ4หลุมก๊าซแหล่งสินภูฮ่อม หวังเพิ่มปริมาณก๊าซป้อนโรงไฟฟ้าน้ำพอง

- Advertisment-

ปตท.สผ. เตรียมลงทุนขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมโครงการสินภูฮ่อมเพิ่มเป็น 4 หลุม หลังซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท อพิโก แอลแอลซี (APICO LLC) จากบริษัทโคสท์ทอล เอ็นเนอร์จี (โคราช) จำกัด หวังเพิ่มปริมาณการผลิตก๊าซป้อนโรงไฟฟ้าน้ำพองของ กฟผ.พร้อมแต่งตัวรอนโยบายรัฐเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ ในพื้นที่ภาคอีสาน และฝั่งอันดามัน เพราะเชื่อว่ายังมีศักยภาพด้านปิโตรเลียม

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ  ปตท.สผ.เปิดเผยว่า ปตท.สผ.มีแผนจะลงทุนขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมเพิ่มเติมในโครงการสินภูฮ่อมเป็น 4 หลุม หลังจากเข้าซื้อบริษัท พีทีทีอีพี เอชเค โฮลดิ้ง จำกัด (PTTEP HK Holding Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ และเข้าซื้อหุ้น 39% ในบริษัท อพิโก แอลแอลซี (APICO LLC) จากบริษัทโคสท์ทอล เอ็นเนอร์จี (โคราช) จำกัด ทำให้ ปตท.สผ. มีสิทธิในการถือหุ้นเพิ่มเป็นสัดส่วน 2ใน3 จากเดิมโครงการนี้มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ซึ่งจะเอื้อต่อการบริหารโครงการในอนาคตและผลักดันให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้  ในการเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซในพื้นที่ภาคอีสานเพื่อป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าน้ำพองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปตท.สผ.ยังรอความชัดเจนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ที่จะเปิดให้ยื่นขอรับสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ ซึ่ง ปตท.สผ.เองได้เล็งไว้หลายพื้นที่ ทั้งในภาคอีสาน  และฝั่งทะเลอันดามัน ที่เชื่อว่าจะมีศักยภาพด้านปิโตรเลียม

- Advertisment -

โดยแม้ว่าในอดีต ปตท.สผ.จะเคยได้รับสิทธิสำรวจฯในฝั่งอันดามันแล้ว แต่ได้คืนสัปทานไปหลังจากไม่พบศักยภาพในขณะนี้ แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีการขุดเจาะสำรวจฯมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้น จึงทำให้มีความคาดหวังที่จะพบปิโตรเลียมได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ต้นทุนการสำรวจฯมีแนวโน้มถูกลงและน่าจะคุ้มค่าพอ

สำหรับโครงการสินภูฮ่อม ครอบคลุมแปลงอียู1 (EU1) และอี5เอ็น (E5N) ในพื้นที่จ.อุดรธานี และจ.ขอนแก่น โดยมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติในครึ่งปีแรกของปี 2562 เฉลี่ยประมาณ 88 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (14,487 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายคอนเดนเสทเฉลี่ยประมาณ 289 บาร์เรลต่อวัน ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จากแหล่งดังกล่าวถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าน้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580(พีดีพี 2018) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้สัญญาสัมปทานของโครงการสินภูฮ่อมได้รับการต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมออกไปอีก 10 ปี โดยได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562

Advertisment