ปตท.สผ. ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนเพิ่มเติมชุด PPE ให้กับทัพเรือภาคที่ 2 และทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา

- Advertisment-

ปตท.สผ. ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนเพิ่มเติมชุด PPE ให้กับทัพเรือภาคที่ 2 และทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลาเพื่อให้เจ้าหน้าที่สวมใส่ป้องกันโควิด-19 สนับสนุนช่วยเหลือชาวสงขลาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด และมอบเก้าอี้บริการประชาชนที่มารอฉีดวัคซีน

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ใจสู้โควิด-19 โดยฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมสงขลาร่วมกับบริษัทผู้ร่วมทุน สนับสนุนหน่วยงานราชการเพิ่มเติมจากเดิมที่สนับสนุนโรงพยาบาลสนามและมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ไปแล้วกว่า 1 ล้านบาทนั้น ล่าสุดนางสาวศรินทิพย์ ศรีทองคำ ผู้จัดการแผนกองค์กรสัมพันธ์ ปตท.สผ. ได้มอบชุด PPE จำนวน 500 ชุด มูลค่า 102,500 บาท (หนึ่งแสนสองพันห้าร้อยบาท) ให้กับพลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เพื่อนำไปให้กำลังพลสวมใส่ป้องกันการติดเชื้อระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด – 19 ในพื้นที่ รวมทั้งร่วมกับทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมสู้ฝ่าวิกฤติโควิด โดยมอบข้าวสารอาหารแห้งสมทบกับข้าราชการทัพเรือภาคที่ 2 และครอบครัว เพื่อผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 นายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลจิตอาสานำข้าวสารอาหารแห้ง ไปมอบให้กับผู้นำชุมชน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเก้าเส้ง ชุมชนบาลาเซาะ ชุมชนโรงพยาบาลจิตเวช และชุมชนภราดร เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนชาวสงขลา ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ด้วย

นอกจากนั้น ปตท.สผ. ยังได้มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด มูลค่า 20,500 บาท (สองหมื่นห้าร้อยบาท) ให้กับสถานบำบัดพิเศษสงขลา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลาสวมใส่ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในทัณฑสถานด้วย และยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่โดยรอบฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมสงขลาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ส่งมอบ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ หน้ากากอนามัย N95, ชุด PPE Coverall, และเสื้อกาวน์กันน้ำ CPE ภายใต้โครงการรักเพื่อนบ้าน ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเขาเพิ่มเติม เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุข สวมใส่เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่สอบสวนโรคและติดตามผู้ป่วย COVID-19

- Advertisment -

ปตท.สผ. ยังได้ สนับสนุนโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 200 ตัว มูลค่าประมาณ 46,000 บาท (สี่หมื่นหกพันบาท) ให้โรงพยาบาลสงขลานำไปให้บริการประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มารอฉีดวัคซีน บริเวณโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาติณสูลานนท์ พร้อมกับส่งมอบอาหารเครื่องดื่มเป็นการขอบคุณให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลาที่ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนทั่วไป ณ จุดบริการวัคซีนเป็นระยะๆ

ทั้งนี้ ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมสงขลา ปตท.สผ. ได้ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมมาโดยตลอด พร้อมร่วมมือและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือชุมชนในวิกฤติการณ์ต่างๆ อย่างเต็มความสามารถและยังคงเดินหน้าในการสนับสนุนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 อย่างต่อเนื่อง

Advertisment

- Advertisment -.