ปตท.สผ. ทุ่ม 64 ล้านเหรียญฯ ซื้อหุ้น’อพิโก’ ขยายลงทุนในแหล่งก๊าซสินภูฮ่อม

- Advertisment-

ปตท.สผ. ทุ่มงบประมาณ 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซื้อหุ้นใน ’อพิโก แอลแอลซี’ เพื่อขยายการลงทุนในโครงการสินภูฮ่อม หวังเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมและสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ คาดว่าการซื้อขายจะเสร็จสิ้นภายในครึ่งแรกของปี 2562

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี เอสพี จำกัด (PTTEP SP Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้น 33.8% ในบริษัท อพิโก แอลแอลซี (APICO LLC) จากบริษัท เทเท็ก ไทยแลนด์ แอลแอลซี (Tatex Thailand LLC) และบริษัท เทเท็ก ไทยแลนด์ ทู แอลแอลซี (Tatex Thailand II LLC) ด้วยมูลค่ารวมประมาณ 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และคาดว่าการซื้อขายจะเสร็จสิ้นภายในครึ่งแรกของปี 2562

ทั้งนี้ อพิโก แอลแอลซี มีสัดส่วนการลงทุน 35% ในแปลงอียู1 และอี5เอ็น หรือโครงการสินภูฮ่อม และมีสัดส่วนการลงทุน 100% ในแปลงแอล 15/43 และแปลงแอล 27/43  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

- Advertisment -

“การเข้าซื้อดังกล่าว เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การเติบโตของ ปตท.สผ. ที่เน้นขยายการลงทุนในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่ง ปตท.สผ. มีความเชี่ยวชาญ โดยจะสามารถเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียม และให้ผลตอบแทนจากการลงทุนกับบริษัท รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศในอนาคตอีกด้วย”นายพงศธร กล่าว

ปัจจุบัน ปตท.สผ. ถือหุ้นสัดส่วน 55% ของโครงการสินภูฮ่อมและเป็นผู้ดำเนินการ ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ ปตท.สผ. จะมีสัดส่วนการลงทุนรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมในโครงการดังกล่าว เพิ่มขึ้นเป็น 66.8%

สำหรับโครงการสินภูฮ่อม เป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบนบกส่งไฟฟ้ามายังโรงไฟฟ้าขอนแก่น และป้อน NGV ให้แก่ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ โดยในปี 2561 มีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 79 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือประมาณ 12,927 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน และมีปริมาณการขายคอนเดนเสท ประมาณ 246 บาร์เรลต่อวัน

Advertisment

- Advertisment -.