ปตท.ร่วมสนับสนุนงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ซึ่งจัดใหญ่ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย

- Advertisment-

ปตท.ร่วมสนับสนุนงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ภายใต้ แนวคิด“Big Shift in Power and Energy” ซึ่งจัดใหญ่ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย และครั้งแรกในประเทศไทย โดยระบุเสถียรภาพด้านไฟฟ้ามีความสำคัญต่อธุรกิจของ กลุ่มปตท.

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงเหตุผลที่ ปตท. ให้การสนับสนุนการจัดงาน ประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับโลก IEEE PES GTD ASIA 2019 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย และครั้งแรกในประเทศไทย   ว่า ที่ผ่านมาปตท.สนับสนุนการจัดงานที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ  คืองานที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน แต่การที่เข้ามาสนับสนุนการจัดงานที่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า เนื่องจาก ปตท.มีบริษัทลูกที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า อยู่ด้วย คือบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ GPSC  ที่เกิดขึ้นจากการรวมหน่วยธุรกิจผลิตไฟฟ้า ที่ผลิตไฟป้อนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงกลั่นน้ำมัน ในกลุ่มปตท.  เข้ามาอยู่ในบริษัทเดียวกัน   เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าว ต้องการ super reliability หรือความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าสูงมาก

โดยหากเกิดกรณีไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับเพียงไม่กี่วินาที ก้จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตที่สร้างความเสียหาย เป้นวงเงินสูง  200-1,000 ล้านบาท

นายวิทวัส กล่าวด้วยว่า ในอนาคตที่แนวโน้มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า(EV) และแบตเตอรี่ จะเพิ่มมากขึ้น ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของปตท. ยังทำให้กลุ่มปตท.ต้องมีการปรับตัวเตรียมความพร้อม  ซึ่งงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 จะทำให้ปตท.มีเวที ที่จะแสดงให้เห็นว่า  กลุ่ม ปตท.คิดอย่างไร  โดยขณะนี้ ปตท. มีการตั้งทีมขึ้นมาศึกษาเรื่องของ EV ตลอดทั้ง Value Chain โดยเฉพาะ

- Advertisment -

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ประธานการจัดงานIEEE PES GTD ASIA 2019 กล่าวว่า งานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ IEEE PES GTD ASIA 2019เป็นงานโลกด้านไฟฟ้าและพลังงาน จะมีองค์ประกอบของงานหลัก ๆ ประกอบด้วย งาน Power Generation (PG Asia) งานTransmission and Distribution (T&D Asia) งาน Renewable Energy (RE Asia)บูรณาการกับองค์ประกอบด้านDigitalizationที่มี Smart City & Data Center รวมเข้าด้วยกัน ภายใต้ Theme ที่ชื่อว่า “Big Shift in Power and Energy ” โดยมีจะนำเสนอการประชุมเชิงวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการที่ครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับระบบผลิต การส่งและจำหน่ายไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิตอลที่บูรณาการกับการผลิตส่งและจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงาน

โดยงาน IEEE จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 40 ปี ณ ทวีปอเมริกาเหนือ  และจะจัดเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย และครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Big Shift in Power and Energy”  ระหว่างวันที่ 19 -23 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการด้านไฟฟ้าและพลังงานเข้าร่วมงานกว่า 400 ราย และมีผู้เข้าร่วมการประชุมและเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานกว่า 10,000 คน

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดีจากหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และหน่วยงานอื่นๆ อาทิ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. รวมถึงสมาคมองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย (TPVA) สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)และยังรวมถึงการไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียด้วย

Advertisment