ปตท.ร่วมสนับสนุนงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ซึ่งจัดใหญ่ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย

- Advertisment-

ปตท.ร่วมสนับสนุนงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ภายใต้ แนวคิด“Big Shift in Power and Energy” ซึ่งจัดใหญ่ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย และครั้งแรกในประเทศไทย โดยระบุเสถียรภาพด้านไฟฟ้ามีความสำคัญต่อธุรกิจของ กลุ่มปตท.

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงเหตุผลที่ ปตท. ให้การสนับสนุนการจัดงาน ประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับโลก IEEE PES GTD ASIA 2019 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย และครั้งแรกในประเทศไทย   ว่า ที่ผ่านมาปตท.สนับสนุนการจัดงานที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ  คืองานที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน แต่การที่เข้ามาสนับสนุนการจัดงานที่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า เนื่องจาก ปตท.มีบริษัทลูกที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า อยู่ด้วย คือบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ GPSC  ที่เกิดขึ้นจากการรวมหน่วยธุรกิจผลิตไฟฟ้า ที่ผลิตไฟป้อนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงกลั่นน้ำมัน ในกลุ่มปตท.  เข้ามาอยู่ในบริษัทเดียวกัน   เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าว ต้องการ super reliability หรือความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าสูงมาก

โดยหากเกิดกรณีไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับเพียงไม่กี่วินาที ก้จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตที่สร้างความเสียหาย เป้นวงเงินสูง  200-1,000 ล้านบาท

- Advertisment -

นายวิทวัส กล่าวด้วยว่า ในอนาคตที่แนวโน้มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า(EV) และแบตเตอรี่ จะเพิ่มมากขึ้น ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของปตท. ยังทำให้กลุ่มปตท.ต้องมีการปรับตัวเตรียมความพร้อม  ซึ่งงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 จะทำให้ปตท.มีเวที ที่จะแสดงให้เห็นว่า  กลุ่ม ปตท.คิดอย่างไร  โดยขณะนี้ ปตท. มีการตั้งทีมขึ้นมาศึกษาเรื่องของ EV ตลอดทั้ง Value Chain โดยเฉพาะ

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ประธานการจัดงานIEEE PES GTD ASIA 2019 กล่าวว่า งานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ IEEE PES GTD ASIA 2019เป็นงานโลกด้านไฟฟ้าและพลังงาน จะมีองค์ประกอบของงานหลัก ๆ ประกอบด้วย งาน Power Generation (PG Asia) งานTransmission and Distribution (T&D Asia) งาน Renewable Energy (RE Asia)บูรณาการกับองค์ประกอบด้านDigitalizationที่มี Smart City & Data Center รวมเข้าด้วยกัน ภายใต้ Theme ที่ชื่อว่า “Big Shift in Power and Energy ” โดยมีจะนำเสนอการประชุมเชิงวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการที่ครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับระบบผลิต การส่งและจำหน่ายไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิตอลที่บูรณาการกับการผลิตส่งและจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงาน

โดยงาน IEEE จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 40 ปี ณ ทวีปอเมริกาเหนือ  และจะจัดเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย และครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Big Shift in Power and Energy”  ระหว่างวันที่ 19 -23 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการด้านไฟฟ้าและพลังงานเข้าร่วมงานกว่า 400 ราย และมีผู้เข้าร่วมการประชุมและเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานกว่า 10,000 คน

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดีจากหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และหน่วยงานอื่นๆ อาทิ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. รวมถึงสมาคมองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย (TPVA) สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)และยังรวมถึงการไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียด้วย

Advertisment

- Advertisment -.