ปตท.ร่วมมือกองทัพบกสานต่อโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ปีที่ 9

- Advertisment-

ปตท. ร่วมกับกองทัพบก สานต่อโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ปีที่ 9 ภายใต้แนวคิด “ สืบสานจิตอาสา ร้องบรรเลง บทเพลงพระราชนิพนธ์ ” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศมีโอกาสในการแสดงความสามารถทางด้านดนตรี และปลูกฝังจิตสำนึกในด้านความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คนกลาง) ร่วมกับ พลโท ธเนศ กาลพฤกษ์ รองเสนาธิการทหารบก เป็นประธานในงานแถลงข่าว “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ปีที่ 9 ภายใต้แนวคิด “สืบสานจิตอาสา ร้องบรรเลง บทเพลงพระราชนิพนธ์”  ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ปตท. และ กองทัพบก ในการจัดประกวดแข่งขันวงดนตรีสากลร่วมสมัยของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา-อุดมศึกษา ทั่วประเทศ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทุนการศึกษารวมกว่า 800,000 บาท  โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศมีโอกาสในการแสดงความสามารถทางด้านดนตรี และปลูกฝังจิตสำนึกในด้านความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

Advertisment