ปตท. รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2561

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี (ขวา) นาย กฤษณ์ อิ่มแสง (ซ้าย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทน ปตท. รับมอบ “รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น” จากโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ ปตท. โดยยึดถือความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ทำให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม