ปตท. รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2561

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี (ขวา) นาย กฤษณ์ อิ่มแสง (ซ้าย)
- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทน ปตท. รับมอบ “รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น” จากโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ ปตท. โดยยึดถือความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ทำให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.