ปตท. ยืนหนึ่ง กฟผ. ท็อป 3 ส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด 8 เดือนแรก ปีงบ62

- Advertisment-

รัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ครองอันดับ 1 และ 3 รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด 5 อันดับแรก ในช่วง 8 เดือนของปีงบประมาณ 2562 นำส่งเงินเข้าคลังรวมกันกว่า 48,000 ล้านบาท

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วง 8 เดือนของปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนพฤษภาคม 2562) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 138,755 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายการการนำส่งรายได้สะสมในช่วงเวลาดังกล่าว 10,715 ล้านบาท หรือ 8% ของเป้าหมาย ซึ่งตั้งไว้ที่ 128,040 ล้านบาท (ต.ค. 61 – พ.ค. 62)

ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด 5 อันดับแรก ในช่วง 8 เดือนของปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ อันดับที่ 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำส่งรายได้แผ่นดิน 29,198 ล้านบาท สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 29,061 ล้านบาท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำส่ง 18,934 ล้านบาท ธนาคารออมสิน นำส่ง 16,538 ล้านบาท และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นำส่ง 10,500 ล้านบาท รวมรัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง นำส่งเป็นจำนวน 104,221 ล้านบาท หรือคิดเป็น 75% ของเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมทั้งหมด

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.