ปตท. ยืนยันช่วยราคา NGV รถโดยสารสาธารณะ 2 ปี ใช้ราคา 14.62 บาทต่อ กก. ไป 6 เดือน ก่อนพิจารณาราคาใหม่

- Advertisment-

ปตท. ปรับเปลี่ยน “โครงการ NGV เพื่อลมหายใจเดียวกัน” เป็น “โครงการบัตรสิทธิประโยชน์กลุ่มรถโดยสารสาธารณะ” กำหนดช่วยราคา NGV 2 ปี เบื้องต้นให้เติมราคา 14.62 บาทต่อกิโลกรัม ไป 6 เดือนก่อนพิจารณาราคาใหม่ ส่วนรถยนต์ NGV ทั่วไปปรับตามกลไกราคาตลาด ปัจจุบันลดราคาเหลือ 18.95 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมกำหนดไว้ 19.59 บาทต่อกิโลกรัม ระหว่าง ม.ค.- มิ.ย. 2567 ย้ำพิจารณาราคาใหม่ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ด้านกระทรวงพลังงานยืนยัน ยังขอความร่วมมือ ปตท. ช่วยลดราคา NGV ให้รถโดยสารสาธารณะต่อไปก่อน  

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) รายงานว่า หลังจากสิ้นสุดมาตรการตรึงราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ใน “โครงการ NGV เพื่อลมหายใจเดียวกัน” ของ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ที่กำหนดตรึงราคาไว้ที่ 14.62 บาทต่อกิโลกรัม ระหว่าง ม.ค.- ก.พ. 2567 แล้วนั้น ปัจจุบัน ปตท. ได้ปรับเปลี่ยนโครงการเป็น “โครงการบัตรสิทธิประโยชน์กลุ่มรถโดยสารสาธารณะ” โดยที่ผ่านมาได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการรายใหม่และรายเก่าไปแล้วตั้งแต่ 8 ม.ค. – 29 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ได้รับสิทธิ์รวม 29,500 ราย

โดยเบื้องต้นโครงการดังกล่าวจะช่วยเหลือราคา NGV ให้ผู้ร่วมโครงการฯ เป็นเวลา 2 ปี หรือภายในเดือน ธ.ค. 2568 โดยกำหนดราคาจำหน่าย NGV ไว้ที่ 14.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 6 เดือนก่อน จากนั้นจะพิจารณาทบทวนราคาอีกครั้ง ซึ่งรถโดยสารสาธารณะที่มีสิทธิ์ใช้บัตรตามโครงการดังกล่าวคือ กลุ่มแท็กซี่ รถตู้ รถสองแถว รถมินิบัส และรถไมโครบัส ที่เป็นรถสาธารณะที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น

- Advertisment -

สำหรับในส่วนของรถยนต์ทั่วไปที่เติม NGV ที่ ปตท. เคยประกาศราคาจำหน่ายไว้ที่ 19.59 บาทต่อกิโลกรัม มีผล ม.ค.- มิ.ย. 2567 นั้น ปัจจุบัน ปตท. ได้ปรับลดราคาลงมาอยู่ที่ 18.95 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว และจะพิจารณาปรับเปลี่ยนราคาตามกลไกตลาดในทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ปัจจุบันราคา NGV สำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะนั้น ทางกระทรวงพลังงานยังขอความร่วมมือ ปตท. ให้ช่วยตรึงราคาไปก่อน ส่วนรถยนต์ทั่วไปที่เติม NGV นั้น ทาง ปตท. จะปรับเปลี่ยนราคาตามกลไกราคาตลาดที่แท้จริง เพื่อไม่ให้ประสบปัญหาการขายขาดทุน เนื่องจากตลอด 2 ปีที่ผ่านมา (1 พ.ย. 2564-30 พ.ย. 2566) ปตท. ช่วยลดราคา NGV ให้ประชาชน และต้องแบกรับภาระมาแล้ว กว่า 17,000 ล้านบาท

Advertisment