ปตท.มอบอาคารเรียนสองชั้นหลังใหม่ให้โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

- Advertisment-

ปตท. ร่วมพัฒนาพื้นที่ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
มอบอาคารเรียนสองชั้นหลังใหม่ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี และบ้านพักตำรวจ สภ.เปร็ง

วันนี้ (2 มิถุนายน 2565) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเรียนสองชั้นหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี และบ้านพักตำรวจให้แก่สถานีตำรวจภูธรเปร็ง จากนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ปตท. และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายอรรถพล กล่าวว่า ภายหลังเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 2 รั่ว ในพื้นที่ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ปตท. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย บูรณาการฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

- Advertisment -

ส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่ใน ต.เปร็ง นั้น ปตท. ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนสองชั้นหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี และก่อสร้างบ้านพักให้แก่สถานีตำรวจภูธรเปร็ง โดยในส่วนของโรงเรียน เปร็งวิสุทธาธิบดีนั้น ทางโรงเรียนจะใช้เป็นอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง และห้องเรียนปกติ 2 ห้อง และในส่วนของบ้านพักตำรวจ สภ.เปร็ง ประกอบด้วยบ้านพักสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 16 ครอบครัว ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว พร้อมส่งมอบให้แก่ทั้งสองหน่วยงาน เพื่อเข้าใช้ประโยชน์ต่อไป

นายวันชัย กล่าวแสดงความชื่นชมต่อการดูแลของ ปตท. ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า และโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเปร็ง ที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย บูรณาการฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซฯ รั่วมาอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่ของ ปตท. ในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งประโยชน์ทางการศึกษาและการปฏิบัติงานดูแลประชาชนของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างดียิ่ง และจะยังคงเป็นพันธมิตรที่มั่นคงและยั่งยืนต่อจังหวัดสมุทรปราการสืบต่อไป

ทางด้าน นายธรนัส โสมนัส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี กล่าวว่า ทางโรงเรียนจะใช้อาคารเรียนที่ได้รับมอบจาก ปตท. เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาของเยาวชนต่อไป โดยใช้เป็นอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอาคารนี้จะทำหน้าที่รองรับนักเรียนของโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ไปอีกหลายรุ่นโดยเด็ก ๆ จะได้ศึกษาเล่าเรียนในที่ที่สะดวกสบายและปลอดภัย

ก่อนหน้านี้ ทางโรงเรียนได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 2 รั่ว มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ สนามฟุตบอล การปรับปรุงอาคารเรียนและภูมิทัศน์โดยรวมของโรงเรียน ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมคลินิกฟุตบอลเพื่อน้อง และโครงการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นักเรียน เป็นต้น

Advertisment