24 ผลงานคว้ารางวัลศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 36 ภายใต้​หัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป พลังไทยสร้างอนาคต”

- Advertisment-

ปตท. จัดมอบรางวัลประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 หัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป พลังไทยสร้างอนาคต” โดยมีชิ้นงานชนะการประกวดทั้งสิ้น 24 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทยอดเยี่ยม 4 ผลงาน และดีเด่น 20 ผลงาน จาก 453 ผลงานที่เข้าร่วมประกวด

วันนี้ (23 ธันวาคม 2564) – นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป พลังไทยสร้างอนาคต” แบ่งผู้เข้าประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประชาชนทั่วไป และระดับเยาวชน โดยมีผู้บริหาร ปตท. และคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมงานภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 ณ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

เพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นางสาวเพียงพนอ เปิดเผยว่า โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ถือเป็นหนึ่งในเวทีประกวดศิลปกรรมที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ มีการจัดประกวดมายาวนานกว่า 3 ทศวรรษ โดยในครั้งนี้มีชิ้นงานชนะการประกวดประเภทยอดเยี่ยม 4 ผลงาน และดีเด่น 20 ผลงาน รวมชิ้นงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 24 ผลงาน จากจำนวนศิลปินที่ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 403 คน มีผลงานเข้าร่วมประกวด 453 ผลงาน แสดงถึงการให้ความสนใจของผู้เข้าประกวด แม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19 และเป็นการตอกย้ำว่า ปตท. มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริม และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะของศิลปินรุ่นใหม่

- Advertisment -

สำหรับหัวข้อการประกวดในปีนี้คือ “โลกเปลี่ยนไป พลังไทยสร้างอนาคต” เปิดโอกาสให้ผู้ส่งผลงานได้สื่อสารมุมมองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและนำเสนอแนวคิดที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามวิกฤติ อาทิ ด้านพลังงาน เทคโนโลยี และการสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงพร้อมสรรสร้างอนาคตร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มจัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. มาตั้งแต่ปี 2529 นับเป็นความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานกว่า 36 ปี หัวข้อส่วนใหญ่จะสะท้อนภาพของสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และบริบทที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น จนถึงปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมประกวดโครงการนี้กว่า 27,200 คน และ ปตท. ได้มอบรางวัลไปแล้วกว่า 840 รางวัล ถือเป็นเวทีที่สร้างคนในวงการศิลปะ สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ และสร้างคุณค่าต่อวงการศิลปะไทยอย่างแท้จริง

Advertisment

- Advertisment -.