ปตท. ผนึก ยันฮี ชูเทคโนโลยี AI ช่วยวินิจฉัยและรักษาโรคทางทันตกรรม

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้  – นายเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) นายชาญ กุลภัทรนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนและพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ซ้ายสุด) พร้อมด้วย ทพญ.สุชาวดี สัมฤทธิวณิชชา กรรมการบริหาร โรงพยาบาลยันฮี (ที่ 2 จากขวา) และ ทพญ.ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา รองผู้อำนวยการด้านการเงิน โรงพยาบาลยันฮี (ขวาสุด) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทดลองใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวินิจฉัยโรคและออกแบบการรักษาทางทันตกรรม ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี AI ในการวินิจฉัยโรคร่วมกับการรักษาทางทันตกรรม โดยสามารถวิเคราะห์ผ่านฟิล์ม X-Ray และจำลองสภาพช่องปากในอนาคต รวมถึงจัดทำรายงานสุขภาพอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรคและการบริการทางทันตกรรมในรูปแบบการป้องกันโรคได้แม่นยำยิ่งขึ้น เป็นนวัตกรรมต้นแบบที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการแพทย์ของไทย ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

Advertisment