ปตท. – ประชารัฐฯ ระยอง ชวน 10 สถาบันการศึกษา ร่วมสร้างรอยยิ้มชุมชน

- Advertisment-

นางกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีแถลงความร่วมมือทางการศึกษา โครงการ “Young Influencer Challenge Thailand 2023: ชวน U สร้างรอยยิ้ม” แข่งขันจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการชุมชนยิ้มได้ ผ่าน 30 ทีมเยาวชนจาก 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย โดยมี นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และ คุณพชร ไตรลาภวิฒิ Media & Automation Manager บริษัท เทลสกอร์ จำกัด ร่วมแถลงฯ และมีผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาร่วมจับสลากคัดเลือก 30 ผลิตภัณฑ์ ที่จำหน่ายอยู่ใน www.ชุมชนยิ้มได้.com เพื่อเป็นโจทย์แข่งขัน มุ่งสร้างประสบการณ์จริงให้กับนิสิต นักศึกษาในการจัดทำแผนการตลาดสินค้าชุมชนออนไลน์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนร่วมพัฒนาทักษะการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ให้แก่ชุมชนอีกด้วย

Advertisment

- Advertisment -.