ปตท. ประกาศราคา NGV รถทั่วไปราคา 18.35 บาท/กก. ต่ำสุดในรอบปี 2567

- Advertisment-

ปตท. ปรับลดราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) สำหรับรถยนต์ทั่วไป อยู่ที่ 18.35 บาทต่อกิโลกรัม ราคาต่ำสุดในรอบปี 2567 จากเดิมกำหนดไว้ 19.59 บาทต่อกิโลกรัม ระหว่าง ม.ค.-มิ.ย. 2567 ส่วน “โครงการบัตรสิทธิประโยชน์กลุ่มรถโดยสารสาธารณะ” กำหนดช่วยราคา NGV 2 ปี  เบื้องต้นให้เติมราคา 14.62 บาทต่อกิโลกรัม ไป 6 เดือน ก่อนพิจารณาราคาใหม่

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) รายงานว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ปรับราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)ทั่วไป เป็นประจำทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน โดยล่าสุด ณ วันที่ 16 พ.ค. 2567 ที่ผ่านมา ปตท.ได้ประกาศราคาจำหน่ายอยู่ที่ 18.35 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งถือเป็นราคาที่ต่ำสุดในรอบปี 2567 นี้

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ปตท. เคยประกาศราคา NGV สำหรับรถทั่วไปไว้ที่ 19.59 บาทต่อกิโลกรัม โดยกำหนดให้มีผลตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2567 นั้น โดยส่วนใหญ่ราคาจะต่ำกว่าที่ประกาศไว้ เนื่องจากมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนราคาตามกลไกตลาดในทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน

- Advertisment -

โดย ปตท. ได้เริ่มปรับราคาจำหน่ายมาตั้งแต่เดือน ก.พ. 2567 ซึ่งขณะนั้นราคา NGV กำหนดจำหน่ายที่ 18.95 บาทต่อกิโลกรัม ต่อมาในเดือน มี.ค. 2567 ปรับขึ้นเป็น 19.59 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนเดือน เม.ย. 2567 ได้ปรับลดลงอีกครั้งเหลือ 18.66 บาทต่อกิโลกรัม และล่าสุดปรับลดราคาลงต่ำสุดในรอบปี 2567 อยู่ที่ 18.35 บาทต่อกิโลกรัม   

สำหรับในส่วนของราคา NGV ใน “โครงการบัตรสิทธิประโยชน์กลุ่มรถโดยสารสาธารณะ” ปัจจุบันกระทรวงพลังงานยังขอความร่วมมือ ปตท. ให้จำหน่ายในราคาถูกต่อไปก่อน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มรถโดยสาร เบื้องต้นโครงการดังกล่าวจะช่วยเหลือราคา NGV ให้ผู้ร่วมโครงการฯ เป็นเวลา 2 ปี หรือภายในเดือน ธ.ค. 2568 โดยกำหนดราคาจำหน่าย NGV ไว้ที่ 14.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 6 เดือนก่อน (ม.ค.- มิ.ย. 2567) จากนั้นจะพิจารณาราคาอีกครั้ง

ทั้งนี้รถโดยสารสาธารณะที่มีสิทธิ์ใช้บัตรตามโครงการดังกล่าวคือ กลุ่มแท็กซี่ รถตู้ รถสองแถว รถมินิบัส และรถไมโครบัส ที่เป็นรถสาธารณะที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ปัจจุบันราคา NGV สำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะนั้น ทางกระทรวงพลังงานยังขอความร่วมมือ ปตท. ให้ช่วยตรึงราคาไปก่อน ส่วนรถยนต์ทั่วไปที่เติม NGV นั้น ทาง ปตท. จะปรับเปลี่ยนตามกลไกราคาตลาดที่แท้จริง เพื่อไม่ให้ประสบปัญหาการขายขาดทุน เนื่องจากตลอด 2 ปีที่ผ่านมา (1 พ.ย. 2564-30 พ.ย. 2566) ปตท.ช่วยลดราคา NGV ให้ประชาชน และต้องแบกรับภาระมาแล้วกว่า 17,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามจากข้อมูล ปตท. พบว่า ปตท.มีปั๊ม NGV ทั้งสิ้น 343 สถานี มีปริมาณการจำหน่ายอยู่ที่ 3,472 ตันต่อวัน

Advertisment

- Advertisment -.