ปตท.-ปตท.สผ. ลงนามซื้อขายน้ำมันดิบโอมาน

- Advertisment-

ปตท.-ปตท.สผ. ลงนามซื้อขายน้ำมันดิบโอมาน สร้างความมั่นคงทางพลังงานและรายได้ให้แก่ประเทศ


วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2564) – นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายนํ้ามันดิบโอมานระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท PTTEP Oman E&P Corporation (POC) และ บริษัท PTTEP MENA Limited โดยนายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท.
และ นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมนายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท. กล่าวว่า น้ำมันดิบโอมานเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบที่สำคัญของโลก ซึ่งหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท. เข้าร่วมการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ ได้ชนะการประมูลซื้อน้ำมันดิบโอมานปริมาณ 5,000,000 บาร์เรล กำหนดส่งมอบจาก ปตท.สผ. ช่วงเดือน มกราคม – มิถุนายน 2565 เพื่อนำไปต่อยอดการลงทุนและสร้างโอกาสทางการค้าต่อในต่างประเทศ (out-out trading) มุ่งให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด พร้อมดึงเงินตราต่างประเทศเข้าไทย ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

- Advertisment -

การลงนามสัญญาซื้อขายนํ้ามันดิบโอมาน ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท PTTEP Oman E&P Corporation และ บริษัท PTTEP MENA Limited ในครั้งนี้ ได้พิสูจน์ความสำเร็จอีกก้าวของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท. ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการค้า (Trading Capability) และเครือข่ายทางการค้า (Networking) ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. กล่าวว่า เมื่อปี 2562 ปตท.สผ. ขยายธุรกิจในรัฐสุลต่านโอมานภายใต้บริษัท POC โดยได้เข้าซื้อหุ้นในแหล่งขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบบนบกขนาดใหญ่ 2 โครงการ คือ The PDO (Block 6) Project และ The Mukhaizna (Block 53) มีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบรวมอยู่ที่ 730,000 บาร์เรลต่อวัน

ต่อมาต้นปี 2564 ปตท.สผ. ขยายการเข้าซื้อหุ้นใน Oman Block 61 ผ่านบริษัท PTTEP MENA Limited ซึ่งโครงการนี้มีปริมาณการผลิตโดยรวมที่ 65,000 บาร์เรลต่อวัน ทั้ง 3 โครงการของ ปตท.สผ. ในประเทศโอมาน เป็นการเพิ่มปริมาณการขายปิโตรเลียมได้ทันที ปริมาณตามสัดส่วนรวม 23,000 บาร์เรลต่อวัน และสามารถต่อยอดโอกาสการลงทุนในอนาคต สร้างการเติบโตในระยะยาว ให้ ปตท.สผ. ในตะวันออกกลาง ยิ่งไปกว่านั้น เป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยในอีกทางหนึ่งด้วย

Advertisment