ปตท. ตั้งบริษัทย่อย “ReAcc” ซื้อขายพลังงานสะอาด

ขอบคุณภาพจาก https://reacc.io/
- Advertisment-

ปตท. แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดตั้งบริษัทย่อย “ReAcc” เพื่อดำเนินธุรกิจตัวแทนให้บริการซื้อขายด้านพลังงานสะอาดและความเป็นกลางทางก๊าซเรือนกระจก (Climate Neutrality) ระบุรุกธุรกิจพลังงานหมุนเวียนสอดคล้องกลยุทธ์ New S-Curve

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือPTT กล่าวในเอกสารแจ้งต่อ ตลท. ว่า ตามที่คณะกรรมการ บริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด (Alpha Com) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท.ถือหุ้นทั้งหมด ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 วันที่ 11 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทรีแอค จำกัด (“ReAcc”) โดย Alpha Com ถือหุ้น 100% ด้วยทุนจดทะเบียน 29 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการเป็นตัวแทนให้บริการซื้อขายด้านพลังงานสะอาด และความเป็นกลางทางก๊าซเรือนกระจก (Climate Neutrality) ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มให้แก่บริษัทที่มีเป้าหมายและต้องการจัดหาพลังงานหมุนเวียน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานดังกล่าวได้ง่าย โดยมีบริการหลัก อาทิ การซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates หรือ RECs) ระบบในการซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) และรวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนกับรถยนต์ไฟฟ้า

- Advertisment -

การพัฒนาธุรกิจดังกล่าวสอดคล้องตามกลยุทธ์ New S-Curve ของ ปตท. ในธุรกิจทางด้านพลังงานหมุนเวียน โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าวแล้วเสร็จวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

Advertisment

- Advertisment -.