ปตท.จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นวงเงิน 5,142 ล้านบาท มีผล 16 ต.ค.นี้

- Advertisment-

บอร์ดปตท.ประชุมวันที่ 17 ก.ย.2563 อนุมัติ จ่ายปันผลระหว่างกาล งวด 6 เดือนแรก ปี 63 อัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น มีผล 16 ต.ค.นี้ คิดเป็นวงเงิน 5,142 ล้านบาท หรือ 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC ) รายงานว่า วันที่ 17 ก.ย.2563 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือแจ้งต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงมติการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท.ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 17กันยายน 2563 ที่อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ปตท.ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 5,142 ล้านบาท หรือคิดเป็น 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

โดยเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในส่วนของกำไรจากการดำเนินงานของ ปตท. ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 20% และเงินปันผลรับจากบริษัทในเครือที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตรา 20% ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา ได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

- Advertisment -

ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 ตุลาคม
2563และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2563

Advertisment

- Advertisment -.