ปตท.จับมือ จีอี ศึกษาจัดตั้ง Crotonville Management School และ PTT-GE Solution Center ในEECi

- Advertisment-

ปตท.จับมือ จีอี ประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาอุตสาหกรรมการพัฒนาคนและการศึกษา รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง Crotonville Management School และ PTT-GE Solution Centerในพื้นที่โครงการ Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) ซึ่งจะเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันนี้ (4 เมษายน 2562) ที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วย นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   นายปรีชา โภคะธนวัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  นางหงษ์ศรี เจริญวราวุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ ผอ.โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  นายโกวิทย์  คันธาภัสระ  ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีอี ประเทศไทย  และ มิสเตอร์ดิมิที  เลมอนนีทีส ผู้อำนวยการด้านหลักสูตรอบรมสำหรับลูกค้า ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ร่วมใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท จีอี ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการ Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) นับเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการพัฒนาคนและการศึกษา และแสวงหาโอกาส   ความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง Crotonville Management School และ PTT-GE Solution Center ในพื้นที่โครงการ EECi @ Wangchan Valley ซึ่งจะเป็นที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับเกียรติจาก มิสเตอร์ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต  สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย  ร่วมแสดงความยินดี

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีความสำคัญต่อการสนับสนุนนโยบาย “Thailand 4.0” ในการพัฒนาคนและการศึกษา  รวมถึงขยายผลไปสู่การดำเนินการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ในพื้นที่โครงการ EECi @ Wangchan Valley ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท จีอี ประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ CHANGE for Thailand 4.0 ของ ปตท. ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

- Advertisment -

“ปตท. ตั้งใจสนับสนุนให้ พื้นที่ EECi วังจันทร์ จ.ระยอง เป็นแพลตฟอร์มที่มีองค์ประกอบอันเพรียบพร้อมด้วยระบบนิเวศนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยจากสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ที่พร้อมจะขับเคลื่อนไปสู่อนาคตที่มั่งคั่งและยั่งยืน” นายชาญศิลป์ กล่าว

Advertisment

- Advertisment -.