- Advertisment-

ปตท. จับมือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสนามทดสอบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติในวังจันทร์วัลเลย์ ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยสู่ศูนย์กลางยานยนต์สมัยใหม่

16 มีนาคม 2565 – นายชาญศักดิ์  ชื่นชม  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) นายสุรชัย  เหล่าพูลสุข  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ขวา) ดร.นพ. ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (ที่ 2 จากซ้าย)และ นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (ซ้าย) ร่วมพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดิน ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับดำเนินการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยีการเคลื่อนย้ายแห่งอนาคต (Future mobility) ผ่านการจัดทำสนามทดสอบสมรรถนะการขับขี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ (Connected and Autonomous Vehicle: CAV) เช่น การทดสอบการรับส่งข้อมูลสำหรับการขับขี่ผ่านระบบสื่อสารและโทรคมนาคมแบบ WIFI, 4G LTE, 5G การทดสอบตามข้อกำหนด ADAS EURO NCAP การทดสอบการขับขี่แบบอัตโนมัติแบบเชื่อมโยงกับรถคันอื่น / แบบเป็นกลุ่มก้อน (Platooning) ตลอดจนห้องปฏิบัติการค้นคว้าวิจัยร่วมกับพันธมิตร บนพื้นที่ขนาด 26 ไร่ ในโซนนวัตกรรมของ EECi วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการทดสอบสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และก้าวสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ อีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ผู้ที่สนใจสามารถทดสอบใช้งานเสมือนจริงในพื้นที่ได้ด้วยระบบสนับสนุน เครื่องมือ และ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงในการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- Advertisment -

Advertisment