ปตท. คว้าโล่เกียรติยศ องค์กรธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากวุฒิสภา

- Advertisment-

เมื่อเร็ว ๆ นี้  – นายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นผู้แทน ปตท. รับโล่เกียรติยศ Saint Francis of Assisi Award “องค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยเชื่อมโยงเข้ากับระบบนิเวศทางธรรมชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” จาก อาร์ชบิชอป ปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ (Archbishop Peter Bryan Wells) เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย ในโครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก” ประจำปี 2567 เพื่อยกย่อง ปตท. ในฐานะองค์กรที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามกลยุทธ์ทั้ง 3 ด้าน Business Growth, New Growth และ Clean Growth มุ่งพัฒนาธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตและก้าวสู่ธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน พร้อมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น และมุ่งสู่ Net Zero Emissions ในปี ค.ศ. 2050 ทั้งนี้ งานดังกล่าว จัดโดยคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา พิจารณาจากวิสัยทัศน์องค์กร นโยบาย ผลงาน และการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่างให้สังคมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Advertisment

- Advertisment -.