ปตท. คว้ารางวัลส่งเสริมการต้านคอร์รัปชันและธรรมาภิบาล ประจำปี 2566

- Advertisment-

เมื่อเร็ว ๆ นี้ – นางสาวศรีศุกร์ บุญเพ็ชร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นผู้แทน ปตท. เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2023” รางวัลส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 ประเภทองค์กร จากสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลฯ เพื่อยกย่องเชิดชูองค์กร หน่วยงาน และสื่อมวลชน รวมถึงบุคลากรที่ยึดถือหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล มีการกำกับกิจการที่ดี ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน และพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

Advertisment

- Advertisment -.