ปตท. กฟผ. กฟภ. TOP5 นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมรอบ 11 เดือน ปี 62 รวม 59,025 ล้านบาท

- Advertisment-

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. เผยว่าช่วง 11 เดือน ของปีงบประมาณ 2562 รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินสูงกว่าเป้าหมาย 10% เป็นเงินกว่า 167,00 ล้านบาท โดยพบว่า บมจ.ปตท. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ติด TOP5 นำส่งสูงสุด คิดเป็นเงินรวม 59,025 ล้านบาท 

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนสิงหาคม 2562รัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) นำส่งรายได้แผ่นดินจำนวน 5,486 ล้านบาท ส่งผลให้ในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 61 – สิงหาคม 62) สคร. นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ จำนวน 167,163 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจำนวน 14,656 ล้านบาท หรือสูงกว่าร้อยละ 10

สาเหตุหลักที่รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินสูงกว่าเป้าหมายนั้น นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวว่าเป็นผลมาจากประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่เพิ่มขึ้น โดยรัฐวิสาหกิจมีการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการให้ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ส่งผลให้มีผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจที่ดีขึ้น

- Advertisment -

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรกในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 62 มีการนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมรวมจำนวน 147,829 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88 ของรายได้แผ่นดินสะสมทั้งหมดที่จัดเก็บได้ ซึ่งได้แก่

1       สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล                        40,278 ล้านบาท
2       บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)                        29,198 ล้านบาท
3       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย               18,924 ล้านบาท
4       ธนาคารออมสิน                                         16,538 ล้านบาท
5       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                  10,903 ล้านบาท
6       บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)      10,500 ล้านบาท
7       ธนาคารอาคารสงเคราะห์                               5,646 ล้านบาท
8       ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร     5,582 ล้านบาท
9       การไฟฟ้านครหลวง                                      5,500 ล้านบาท
10     การท่าเรือแห่งประเทศไทย                             4,760 ล้านบาท

ทั้งนี้ พบว่ารัฐวิสาหกิจในด้านกิจการพลังงาน คือ บมจ.ปตท. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีการนำส่งรายได้สะสมสูงเป็นลำดับที่ 2, 3 และ 5 ตามลำดับ คิดเป็นเงินรวมถึง 59,025 ล้านบาท

ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวอีกว่า ในช่วงอีก 1 เดือนข้างหน้าของปีงบประมาณ 2562 สคร. มั่นใจว่าปีนี้จะจัดเก็บรายได้แผ่นดินได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน 168,000 ล้านบาท ซึ่งการจัดเก็บรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจยังคงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังให้แก่ประเทศ รวมทั้งลดความไม่แน่นอนจากการจัดเก็บภาษีของกรมจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ซึ่ง สคร. จะติดตามการนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิดต่อไป

Advertisment