บี.กริม เพาเวอร์ เปิดโครงการ Solar Rooftop บนโรงงานแห่งที่ 4 ของ ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง​(ประเทศไทย) กำลังผลิต 1 เมกะวัตต์

- Advertisment-

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด หรือ BGRIM และ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดพิธีเปิดโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) อย่างเป็นทางการ รองรับกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์

โครงการดังกล่าวเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ติดตั้งบนพื้นที่หลังคาโรงงาน ของบริษัท ฮีโน่ฯ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) ขนาด 4,832 ตารางเมตร สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1.4 ล้านหน่วยต่อปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 700 ตันต่อปี ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการ ดูแลงานออกแบบและติดตั้งภายใต้มาตรฐานด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงการเดินระบบและงานดูแลรักษา ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ยังได้จัดหาใบรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (REC) จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนภายใต้ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ ให้กับ บริษัท ฮีโน่ฯ อีกจำนวน 16,000 RECs ทั้งนี้โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา เป็นโครงการ นำร่องความร่วมมือระหว่างบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ และ บริษัท ฮีโน่ฯ โดยในอนาคตยังมีโครงการที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกันอีกด้วย

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการในการใช้พลังงานที่เปลี่ยนไป โดยให้ความสำคัญกับการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net-Zero Carbon Emissions) ส่งผลให้การลงทุนในพลังงานหมุนเวียน และการสรรหาแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ด้านการจัดการพลังงานจึงมีความสำคัญมากขึ้นต่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต​ ทั้งนี้ เพื่อตอบรับทิศทางพลังงานหมุนเวียนที่เกิดขึ้นทั่วโลก

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.