บี.กริม เพาเวอร์ ตั้งบริษัทย่อยลุยลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ จ. สระบุรี

- Advertisment-

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด (BGPS)  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บี.กริม เพาเวอร์ฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่โดย BGPS ถือหุ้นทั้งหมด ได้แก่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ ฟิวเจอร์ โซลูชั่น จำกัด (“BGPFS”) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 5 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย BGPFS จะเข้าลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับบริษัท สยามซิตี้พาวเวอร์ จำกัด  (SCP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทั้งหมด โดยจะจัดตั้งบริษัท อินทรี บี.กริม โซล่าร์ จำกัด (IBS) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รายละเอียดปรากฎดังนี้

ทั้งนี้ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวมีขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 80 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 1,920 ล้านบาท ซึ่งเงินลงทุนในส่วนของ BGPFS จะเทียบเท่า 480 ล้านบาทโดยประมาณ

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.