บี.กริม เผย Xekong 4 Power ลงนามสัญญาซื้อขายไฟจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกอง 4A และ 4B กับ กฟผ. แล้ว

- Advertisment-

บี.กริม เพาเวอร์ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 บริษัท Xekong 4 Power Co., Ltd (XK4) บริษัทร่วมทุนที่ บี.กริม ถือหุ้น 20% ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกอง 4A และ 4B กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 27 ปี โดยโครงการมีกำหนดการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2576

ก่อนหน้านี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566  เรื่องการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน Xekong 4 Power Co., Ltd โดยถือหุ้นในสัดส่วน 20% ของทุนจดทะเบียน (โดยมี บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 60% และ Lao World Engineering and Construction Co., Ltd. ถือหุ้น 20%) เพื่อพัฒนาและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกอง 4A และ 4B ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 355 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในแขวงเซกอง สปป. ลาว

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวในเอกสารแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ในปีนี้ บี.กริม เพาเวอร์ มีกำลังการผลิตที่เพิ่มเข้ามาจากโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 7 โครงการ รวม 632 เมกะวัตต์ ทำให้ปัจจุบัน  บี.กริม เพาเวอร์ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 3,970 เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้ว การเข้าลงทุนดังกล่าวจะช่วยพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาด ขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนตามแนวโน้มการใช้พลังงานที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการสร้างความเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ บี.กริม เพาเวอร์

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.