- Advertisment-

ประชาสัมพันธ์

การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโควิด-19 ระลอกใหม่ซึ่งเป็นผลมาจากไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอน พบสถิติติดเชื้อและอัตราการตายสูงทั่วโลก โดยเฉพาะในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าประชาชนได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น ก็ยังสามารถติดเชื้อได้ และต้องใช้เวลาอีกพอสมควร กว่าโรคระบาดจะลดความรุนแรงลง ดังนั้นการรับมือที่ดีที่สุด คือ การป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพของตนอย่างเคร่งครัด

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม เปิดเผยว่า แม้ว่าอาการของผู้ติดเชื้อโอมิครอนจะเบาบางกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมา แต่ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยาวนาน ยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง บี.กริม มีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบมาโดยตลอด ทั้งพนักงานและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ดี สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมเช่นกัน

- Advertisment -

โครงการ บี.กริม “ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” ได้จัดทำ “Compassion Bags ถุงแห่งความห่วงใย” ที่บรรจุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอลล์ ฟ้าทะลายโจรแคปซูล และกระชายขาวแคปซูล จำนวน 7,000 ถุง รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร มูลนิธิเพื่อนหญิง โรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์ จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ บี.กริม ให้การสนับสนุนในด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องกว่า 50 ปี โครงการ บี.กริม บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จ.สระแก้ว ชุมชนต้นแบบที่ บี.กริม มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน สังคม และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บี.กริม ยังส่งมอบ “ถุงแห่งความห่วงใย” ให้กับชุมชนโดยรอบสำนักงานกรุงเทพฯ อาทิ ชุมชนวังใหญ่พัฒนา ชุมชนมัสยิดลำสาลี ชุมชนฮิดายะตุสซอดีกรีน และชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า บี.กริม ทั่วประเทศ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.เพชรบูรณ์, โรงไฟฟ้าพลังงานลม บ่อทอง จ.มุกดาหาร, โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม มาบตาพุด จ.ระยอง, โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จ.อ่างทอง, โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บางกะดี จ.ปทุมธานี, โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม แหลมฉบังและบ่อวิน จ.ชลบุรี เป็นต้น เพื่อให้พนักงาน                    บี.กริม ที่ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการส่งต่อความช่วยเหลือให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป

วีญา โกสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ 2 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความประทับใจว่า ทีมงาน บี.กริม ได้ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่อง จนผูกพันเหมือนครอบครัวเดียวกัน เมื่อเกิดโรคระบาด บี.กริม ยังคงลงพื้นที่ดูแลชุมชนต่อไปและพบว่าชาวบ้านต่างดีใจที่มีคนคิดถึง ทีมงานทุกคนรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือชุมชนและสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ไปด้วยกัน

ด.ญ. ศลิษา ใจชื้นดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์ กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจาก บี.กริม ที่มามอบสิ่งของป้องกันโควิด มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอลล์ และอื่นๆ อีกมากมาย พวกหนูขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียน เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณในครั้งนี้ค่ะ

ตลอดเวลากว่า 144 ปีที่ บี.กริม ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ปรัชญา “การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างความศิวิไลซ์ ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ” บี.กริม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมทั้งในด้านสาธารณสุข ด้านการแพทย์ รวมถึงช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยที่ผ่านมา บี.กริม ได้บริจาคและสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ  และยังคงมุ่งมั่นสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศไทย บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนรอบข้างต่อไป

Advertisment