บี.กริม ร่วมทุน PTTGL ลุยธุรกิจ LNG ทั้ง value chain

- Advertisment-

บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมทุนกับ พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด (PTTGL) เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)รวมทั้งแสวงหาโอกาสในธุรกิจอื่น ๆ ใน LNG value chain ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News ​Center-ENC )​ รายงานว่า บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือแจ้งถึง
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2564 ว่า บี.กริม เพาเวอร์ ได้บรรลุความสำเร็จในการร่วมทุนกับ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด หรือ PTTGL ( บริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งร่วมทุนระหว่าง ปตท. และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 50:50)

โดย PTTGL ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์แอลเอ็นจีเจวีจำกัด จำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาจองซื้อหุ้นละ 100 บาทคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันเพื่อจัดหาและจำหน่าย LNG รวมทั้งแสวงหาโอกาสในธุรกิจอื่น ๆ ใน LNG value chain ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงต่อยอดการประกอบธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.