บี.กริม ผนึกเทคโนโลยีระดับโลก ก่อตั้ง บี.กริม แบบคอค เพาเวอร์ รุกตลาดพลังงานในอาเซียน

- Advertisment-

บี.กริม ร่วมทุนบริษัทเทคโนโลยีจากสหรัฐฯ ตั้ง บี.กริม แบบคอค เพาเวอร์ รุกขยายตลาดอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี และเทคโนโลยีเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกลุ่มบริษัท บี.กริม  ร่วมลงนามในการร่วมทุนกับ บริษัท แบบคอค เพาเวอร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Mr. Xavier Doral, Chief Operating Officer และ Mr. Manfred Pouzar, Vice President International Sales  เพื่อก่อตั้ง บริษัท บี.กริม แบบคอค เพาเวอร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจทำการตลาดและการขายสินค้าและบริการจากกลุ่มบริษัท แบบคอค เพาเวอร์ ซึ่งมีเทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลกด้านอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมี รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยมุ่งเป้าหมายครอบคลุมการขยายฐานธุรกิจและการตลาดเพื่อเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมชูจุดเด่นประสบการณ์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน และปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความต้องการอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ การลงนามมีขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอัลม่า ลิงค์ เมื่อ เร็วๆ นี้ โดยมีผู้ร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ อัชดา เกษรศุกร์ ที่ปรึกษา บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), อัญชนา โลหบูรณนนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด, ดวงจิตร วิภาเจริญวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด, ปรีชา เจตสิริโรจน์ ผู้จัดการแผนก บริษัท บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด, อมรินทร์ ธนจิตต์สุวรรณ ผช.กรรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บี.กริมแอนโก จำกัด และ Mr. Maxwell Meyer, CEO of Masii

- Advertisment -

สำหรับกลุ่มบริษัท แบบคอค เพาเวอร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้นำทางด้านอุปกรณ์ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า  โรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีระดับโลก ดำเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี จึงนับเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งและเสริมศักยภาพทางธุรกิจให้กับ บี.กริม ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคนี้มากว่า 140 ปี โดยที่ผ่านมา กลุ่ม บี.กริมได้ร่วมธุรกิจในฐานะตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการให้กับกลุ่มบริษัท แบบคอค เพาเวอร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2548 หรือกว่า 13 ปี สร้างมูลค่าทางการตลาดรวมมากกว่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จึงนำมาสู่การร่วมทุนก่อตั้ง บริษัท บี.กริม แบบคอค เพาเวอร์ จำกัด ในครั้งนี้

Advertisment

- Advertisment -.