บีไอจี สนับสนุน ออกซิเจน อุปกรณ์ลดความดัน และชุดช่วยหายใจ ให้รพ.ธรรมศาสตร์ใช้ช่วยผู้ป่วยโควิด-19

- Advertisment-

บีไอจี สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ อุปกรณ์ลดแรงดัน และชุดช่วยหายใจ ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วย โควิด-19  โดยหากโรงพยาบาลใดๆ มีความต้องการก๊าซทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถขอการสนับสนุนจากทาง บีไอจี ได้ที่ 02 685 6789 หรือ 086 016 4799

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2563 นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส หรือ บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย  ได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมอบออกซิเจนทางการแพทย์ อุปกรณ์ลดแรงดัน และชุดช่วยหายใจ ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมี รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบ

โดยอุปกรณ์ดังกล่าวมีความสำคัญในกระบวนการรักษาทางการแพทย์ เนื่องจากออกซิเจนมีส่วนสำคัญช่วยในการฟื้นฟู และคืนสภาพระบบทางเดินหายใจกลับมาสู่ภาวะปกติ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการติดเชื้อทางปอด

- Advertisment -

สำหรับออกซิเจนทางการแพทย์ ถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของบริษัทฯ ที่ได้จากกระบวนการแยกอากาศด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง  มีคุณสมบัติสะอาดและมีความบริสุทธิ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมให้กับโรงพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ที่สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น

ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลใดๆ มีความต้องการก๊าซทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถขอการสนับสนุนจากทาง บีไอจี ได้ที่ 02 685 6789 หรือ 086 016 4799

Advertisment

- Advertisment -.