บางจากเตรียมลงทุน2,000ล้านขยายปั๊มน้ำมันเพิ่มอีก80แห่งในปี2562

- Advertisment-

บางจากฯ ลงทุน 2,000 ล้าน ขยายปั๊มน้ำมันเพิ่ม 80 แห่งในปี 2562 เน้นลักษณะการร่วมทุนมากขึ้น หวังเพิ่มยอดขายอีก7-8% จากปี 2561 ส่วนร้านเครื่องดื่มอินทนิลขยายเพิ่มอีก 200 แห่ง จากสิ้นปี 2561 มีอยู่ 550 แห่ง

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บางจากฯ ตั้งเป้าขยายสถานีบริการน้ำมันบางจาก เพิ่มอีก 80 แห่งในปี 2562 จากปัจจุบันมีอยู่ 1,170 แห่ง โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนธุรกิจการตลาด 2,000 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่ใช้เงินลงทุน 2,200 ล้านบาท เนื่องจากสถานีบริการที่เปิดขึ้นใหม่จะเป็นลักษณะการร่วมทุนมากขึ้น เพราะผู้ประกอบการหลายรายเริ่มให้ความสนใจลงทุนสถานีบริการน้ำมันบางจากมากขึ้น ทำให้บางจากฯสามารถลดเงินลงทุนลงได้ส่วนหนึ่ง โดยคาดว่ายอดขายน้ำมันปี 2562 ของบางจากฯจะเติบโตเพิ่มขึ้น 7-8% จากปี 2561 ที่เติบโตเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 6% หรือคิดเป็นจำนวน 333 ล้านลิตรต่อเดือน ตามทิศทางเศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตขึ้น

นอกจากนี้บางจากฯมีแผนขยายร้านเครื่องดื่มอินทนิลในปี 2562 อีก 200 แห่ง จากสิ้นปี 2561 มีอยู่ 550 แห่ง โดยเน้นการขยายร้านภายในประเทศเป็นหลัก ส่วนตลาดต่างประเทศวางแผน 5 ปี(2561-2565) จะขยายให้ได้ 50 แห่ง ส่วนร้านสะดวกซื้อ SPAR ปัจจุบันมีอยู่ 39 แห่ง และสิ้นปี 2561 คาดว่าจะมีทั้งหมด 44-45 แห่งก็จะขยายเพิ่มอีก 20-30 แห่งในปี2562

- Advertisment -
Advertisment