บางจากฯ เปิดจำหน่ายดีเซล B20 อุ้มเกษตรกร-ลดต้นทุนขนส่ง

- Advertisment-

บางจากฯ และผู้ประกอบการขนส่ง ร่วมกับกระทรวงพลังงาน เปิด “โครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันบางจากดีเซลเกรดพิเศษ B20” ส่งเสริมรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้น้ำมันเกรดพิเศษ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาปาล์มดิบล้นตลาด และลดต้นทุนค่าขนส่ง พร้อมขยายผลสู่รถโดยสารสาธารณะ รถไฟ และเครื่องจักรกลการเกษตร คาดช่วยเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตไบโอดีเซล 3,500 ตันต่อปี

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20 ซึ่งเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของน้ำมันไบโอดีเซล ร้อยละ 20 โดยมีเป้าหมายการจำหน่ายที่ 15 ล้านลิตรต่อวัน เบื้องต้นคาดว่าจะช่วยเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มดิบได้มากขึ้น จากเดิม 1.3 ล้านตันต่อปี เป็น 2 ล้านตันต่อปี สามารถช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำจากภาวะวัตถุดิบล้นตลาด

นอกจากนี้ ยังกำหนดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B20 ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลปกติ 3 บาทต่อลิตร ทำให้ช่วยลดต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการรถขนส่งขนาดใหญ่ จากการศึกษาทดลองใช้น้ำมันดังกล่าวกับรถบรรทุกบางยี่ห้อบางรุ่น ไม่พบว่ามีผลกระทบกับเครื่องยนต์ ทั้งยังทำให้ระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในเร็วๆ นี้ กระทรวงพลังงาน จะหารือกับกระทรวงคมนาคม เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20 ในรถ ขสมก. บขส. และรถไฟ ด้วย

- Advertisment -

ด้านนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บางจากฯ ได้เริ่มจำหน่ายน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20 มาตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และจะเดินหน้าขยายการจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มขนส่งสินค้า รถและเรือโดยสาร เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่งสินค้าและค่าโดยสาร และลดค่าครองชีพของประชาชน ขณะนี้มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมแล้วกว่า 20 ราย รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีพีไอคอนกรีต จำกัด ที่มีปริมาณการใช้รวมเดือนละ 2.5 ล้านลิตร จะช่วยเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบผลิตไบโอดีเซลได้ 3,500 ตันต่อปี

และในระยะต่อไป บางจากฯ มีแนวคิดที่จะขยายการจำหน่ายน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20 ไปใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาราคาน้ำมันแพง ช่วยลดต้นทุนภาคการเกษตร ซึ่งอยู่ระหว่างหารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทใช้น้ำมันดีเซล B20 กับรถดีเซลทุกชนิด ผลของการใช้งานเป็นที่น่าพอใจ และมองว่านอกจากจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ยังช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นจากการไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันดิบจากต่างประเทศมากเกินไป ลดการนำเข้า ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ และช่วยให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มมีรายได้ที่ดีขึ้น

Advertisment