บางจากจับมือพันธมิตรเปิดตัวโครงการ Spar Awards หนุนสินค้าSME ไทยสู่ตลาดสากล

- Advertisment-

บางจากฯ จับมือ  พันธมิตร เปิดตัว โครงการ Spar Awards ช่วยผลักดันสินค้า SME ไทยสู่ตลาดสากล ผ่านการประกวดและทดลองจำหน่ายจริงในร้าน Spar และร้านอินทนิลทั่วประเทศ ก่อนส่งให้บริษัทแม่ของ Spar คัดเลือกผลิตภัณฑ์ ไปจำหน่ายในสาขาต่างๆที่มีอยู่ 50 แห่งทั่วโลกต่อไป

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)ไทย ด้วยการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมสีเขียวสู่ตลาดสากล” หรือ Spar Awards : Taste of Thailand  มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยมี นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน มีพันธมิตร ที่ร่วมมือกับบางจาก ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สถาบันอาหาร (NFI) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทบางจากฯ โดยสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจบางจาก (Bangchak Initiative and Innovation Center – BiiC) และบริษัท บางจาก รีเทล จำกัด (BCR) ผู้ดำเนินธุรกิจกลุ่ม Non-Oil

นายวิบูลย์ วงสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด ในนามSPAR Thailand ผู้ดำเนินธุรกิจร้าน SPAR ในประเทศไทย กล่าวว่า  โครงการนี้จะเปิดรับผู้ประกอบการ SME และกลุ่ม Start up เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย. 2561 นี้ ทางเว็บไซต์ www.sparthailand.com/th/ และจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 30 ราย ระหว่างวันที่ 3 ต.ค. 2561

- Advertisment -

จากนั้นจะพิจารณาสินค้าของผู้ประกอบการให้ผ่านเข้ามาทดลองจำหน่าย 3 เดือนในร้าน SPAR และร้านเครื่องดื่มอินทนิล ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายโครงการ และจะประกาศผู้ชนะระหว่างวันที่ 25-28 ก.พ. 2562 โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมและการตลาดจาก  องค์กรที่เข้ามาร่วมให้การสนับสนุน และผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสจากบริษัทแม่ของ SPAR ที่อยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ คัดเลือกผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในร้าน SPAR ตามความเหมาะสมของตลาดในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันร้าน SPAR มีอยู่ 50 แห่งทั่วโลก

โครงการ SPAR Awards เป็นโครงการประกวดผู้ประกอบการไทย เพื่อคัดเลือกสินค้าสู่การวิจัยและพัฒนาให้เป็น SPAR Signature Products โดยแบ่งรางวัลออกเป็น รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ อันดับ 2 ภายใต้เกณฑ์การตัดสิน 4 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรม (Innovation) ความแตกต่าง (  Differentiate) คุณภาพและมาตรฐาน (Quality Standard) และยอดขาย (Sales) ซึ่งมีกำหนดทดลองวางจำหน่ายภายในปีนี้

นายสุวัฒน์ มีมุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) กล่าวว่า สถาบัน BiiC ทำหน้าที่ต่อยอดการขยายธุรกิจของ SME รวมถึงกลุ่ม Start up  เพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพตามนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)กล่าวว่า ปัจจุบัน ส.อ.ท. มี SME ต้นแบบที่เป็นสมาชิกอยู่ 3 หมื่นบริษัท ใน 45 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้ SME มีการพัฒนามากขึ้น และมีโอกาสเข้าสู่ตลาดเชิงนวัตกรรมมากขึ้นด้วย ซึ่งส.อ.ท.พร้อมร่วมมือกับเครือข่ายในโครงการนี้พัฒนาให้ SME แข็งแกร่งต่อไป

นายพิภวัตว์​ ภัทรนาวิก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า กสิกรไทยให้สินเชื่อกับSME มาหลายโครงการ แต่ธนาคารต้องการปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจที่มีโอกาสเติบโต และต้องการให้เงินไปช่วยต่อยอดธุรกิจต่อเนื่อง ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนาสินค้าแล้ว ยังเปิดช่องทางจำหน่ายต่อยอดสินค้าต่อไปด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า สกว.จะดึงนักวิจัยมาช่วยสนับสนุนพัฒนาสินค้า การออกแบบ การนำเทคโนโลยีมาใช้กับสินค้า ให้กับผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ เพื่อให้สินค้าตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) กล่าวว่า ปัญหาของ SME ในปัจจุบันคือช่องทางการตลาด ซึ่งผู้ร่วมโครงการนี้เมื่อได้รับการพัฒนาสินค้าด้วยนวัตรกรรมแล้ว สำนักงานฯ พร้อมเป็นตัวกลางพาผู้ประกอบการไปร่วมโรดโชว์สินค้าในต่างประเทศด้วย

Advertisment

- Advertisment -.