บอร์ดIRPCตั้ง “นพดล”แทน”สุกฤตย์” มีผล1ก.พ.นี้

- Advertisment-

“นพดล ปิ่นสุภา” ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ IRPC เมื่อวันที่ 15ม.ค.2562 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ โดยมีผลตั้งแต่  1 กุมภาพันธ์  นี้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า เมื่อ 15 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายนพดล ปิ่นสุภา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกตำแหน่งหนึ่ง

นายนพดล ปิ่นสุภา ถือเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ผ่านธุรกิจที่สำคัญของ ปตท. มามากกว่า 29 ปี ได้แก่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติด้านสายงานระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติและสายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์  ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศด้านการค้าน้ำมันดิบต่างประเทศและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (TTM) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ปตท. และบริษัทน้ำมันแห่งชาติมาเลเซีย (ปิโตรนาส) และเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ในช่วงที่บริษัทเตรียมจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

- Advertisment -

นายนพดล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บอร์ดIRPCมั่นใจว่าด้วยประสบการณ์ และศักยภาพของนายนพดล จะสามารถสานต่อทั้งด้านการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และความท้าทายต่างๆ ทั้งปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของ IRPC ให้บรรลุเป้าหมายการเป็น “บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของเอเชียภายในปี 2563”

Advertisment

- Advertisment -.