บอร์ด ปตท.อนุมัติเพิ่มงบลงทุนปี 64 อีก 14,573 ล้านบาท

- Advertisment-

บอร์ด ปตท.อนุมัติปรับเพิ่มงบลงทุนปี 64 จำนวน 14,573 ล้านบาท จากเดิม 52,931 ล้านบาท เป็น 67,504 ล้านบาท เน้นลงทุนกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมรองรับการปรับโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้า โดยลดวงเงินลงทุนในส่วนบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้นร้อยละ100 ลง กว่า 5,148 ล้านบาท พร้อม​อนุมัติให้บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์โฮลดิ้ง จำกัด (SMH) (บริษัทย่อยของ ปตท. ซึ่ง ปตท.ถือหุ้น 100% ) จัดตั้งบริษัท ปิ่นทอง เนเชอรัลก๊าซ รีเทลล์ จำกัด ( PINTHONG NGR )

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC )​ รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2564 ที่ผ่านมา นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ได้มีหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์​แห่งประเทศไทย เรื่องแจ้งปรับแผนการลงทุนของ ปตท.และบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น 100%
โดยระบุถึงการประชุมคณะกรรมการ ปตท.เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2564 ที่มีมติทบทวนแผนการลงทุนของ ปตท.และบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น 100% และอนุมัติให้ปรับปรุงเงินลงทุนสำหรับปี 2564 จาก 52,931 ล้านบาทเป็น 67,504 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มการลงทุนของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมและสำนักงานใหญ่ สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้าที่ผ่านมา ซึ่งมีการเพิ่มวงเงินจากเดิม 4,063 ล้านบาทเป็น 24,782 ล้านบาทและมีการปรับลดแผนลงทุนในบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น 100% ลงจากเดิม 33,417 ล้านบาท เป็นเหลือ 28,269 ล้านบาท หรือลดลง 5,148 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ขณะที่การลงทุนโครงการอื่นๆ ยังคงดำเนินการตามแผนการลงทุนเดิม เช่น โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 เพื่อทดแทนโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 รวมทั้งการลงทุนผ่านบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 100 เช่น การขยายขีดความสามารถของสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวแอลเอ็นจี แห่งที่ 2 (หนองแฟบ) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 รวมถึงโครงการลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร การลงทุนธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life science : ธุรกิจยา Nutrition และอุปกรณ์การแพทย์ )

- Advertisment -

นอกจากนี้ยังได้แจ้งถึงมติ บอร์ด ปตท. ที่อนุมัติให้บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์โฮลดิ้ง จำกัด (SMH) (บริษัทย่อยของ ปตท. ซึ่ง ปตท.ถือหุ้น 100% ) จัดตั้งบริษัท ปิ่นทอง เนเชอรัลก๊าซ รีเทลล์ จำกัด ( PINTHONG NGR ) ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับบริษัทในกลุ่มของ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ( มหาชน ) ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 282 ล้านบาท

โดยบริษัท SMH และบริษัทในกลุ่มของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค ถือหุ้นในสัดส่วนที่ 70:30 ตามลำดับ ในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อขนส่งและจำหน่ายก๊าซฯ รวมทั้งให้บริการ Energy Solution Provider กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 จังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนและรองรับการลงทุนของลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้มีการใช้พลังงานได้อย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ คาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3/2564 และดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 3/2566

Advertisment

- Advertisment -.