ปตท.ถือหุ้นเพิ่มในGPSC แทนสัดส่วนที่ไทยออยล์ ถืออยู่ 8.91% มูลค่ากว่า 1.6 หมื่นล้านบาท

- Advertisment-

บอร์ดปตท.ประชุมเมื่อวานนี้ (20 ส.ค.2563 ) อนุมัติแผนปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยให้ปตท.เข้าถือหุ้น บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือGPSC ในส่วนที่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP ถือหุ้นอยู่ทั้งหมดสัดส่วนประมาณ 8.91% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 16,882 ล้านบาท ทำให้ปตท.ถือหุ้นใน GPSC เพิ่มเป็น 31.72% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และให้โอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด หรือ TP ให้แก่ TOP  จากนั้น TP จะยุติกิจการและเลิกบริษัท คาดทั้งหมดดำเนินการเสร็จภายในปี 2563 นี้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC ) รายงานว่า  บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ได้มีหนังสือ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 21 ส.ค. 2563 ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด)  ปตท. เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2563  ได้อนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้าของปตท. เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ โดยดำเนินการใน 2 ส่วน คือ

1.ปตท.จะเข้าถือหุ้นใน บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) หรือGPSC ที่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด (GPSC และ TOP เป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ) โดยบอร์ด ปตท.อนุมัติให้ ปตท.เข้าซื้อหุ้นสามัญ GPSC ที่ TOP ถือหุ้นทั้งหมด 251,173,540 หุ้น มีมูลค่าตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 8.91% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC คิดเป็นมูลค่าประมาณ 16,882 ล้านบาท  ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ภายในปี 2563

- Advertisment -

2.การโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด หรือ TP ให้แก่ TOP (TP เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.และTOP ขณะที่ ปตท.ถือหุ้น TP ในสัดส่วน 26% ของทุนจดทะเบียน และ TOP ถือหุ้น TP ในสัดส่วน 74% ของทุนจดทะเบียน) โดยที่ประชุมบอร์ด ปตท. ได้อนุมัติหลักการแล้ว ซึ่งมูลค่ากิจการทั้งหมดของ TP ประมาณ 26,773 ล้านบาท โดยภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดแล้ว TP จะยุติการประกอบธุรกิจและดำเนินการเลิกบริษัท ทั้งนี้คาดว่าจะลงนามสัญญาโอนกิจการทั้งหมดเสร็จภายในปี 2563 นี้

การปรับโครงสร้างดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ GPSC และเพิ่มสัดส่วนหุ้นของ ปตท.ใน GPSC เพื่อให้สอดคล้องกับการถือหุ้นของ ปตท. ในบริษัท Flagship ในธุรกิจอื่น  ทั้งนี้ภายหลังปรับโครงสร้างแล้ว ปตท.จะถือหุ้น GPSC ในสัดส่วน 31.72% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ TOP จะถือหุ้น GPSC ในสัดส่วน 20% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด  ซึ่งการเข้าถือหุ้นสามัญของ GPSC โดย ปตท.ดังกล่าวจะทำให้ ปตท.มีสัดส่วนการถือหุ้นใน GPSC เกินกว่า 25% ดังนั้น ปตท.จึงมีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ GPSC

อย่างไรก็ตามเนื่องจากการได้มาของหุ้น GPSC ดังกล่าว ปตท.และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ TOP และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ GC ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นใน GPSC อยู่ที่ 75.23% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมกิจการของ ปตท.ใน GPSC แต่อย่างใด

Advertisment

- Advertisment -.