บอร์ด ปตท. ลงพื้นที่​ ต.เปร็ง​ ดูความคืบหน้างานฟื้นฟูพื้นที่ได้รับผลกระทบจากท่อส่งก๊าซฯ รั่ว

- Advertisment-

คณะกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหาร ปตท. ลงพื้นที่​ ต.เปร็ง​ สมุทรปราการ รับทราบความก้าวหน้างาน​ฟื้นฟู ปรับปรุง ก่อสร้าง​ อาคารสถานที่​ ที่ได้รับผลกระทบจากท่อส่งก๊าซฯ รั่ว พร้อมมอบอุปกรณ์ความปลอดภัยในการจราจรและอุปกรณ์สำนักงานให้แก่สถานีตำรวจภูธรเปร็งเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่

เมื่อเร็วๆ นี้ – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะกรรมการ ปตท. และคณะผู้บริหารระดับสูง ปตท. นำโดยนาย​อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ลงพื้นที่ชุมชนเปร็ง อ.บางบ่อ​ จ.สมุทรปราการ และโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 2 รั่ว เพื่อรับทราบการฟื้นฟู ปรับปรุง ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมบ้านเรือนประชาชน โรงเรียน สถานีตำรวจ และทรัพย์สินสาธารณะที่ได้รับผลกระทบ ซึ่ง ปตท. ฟื้นฟูมาโดยตลอดหลังเกิดเหตุการณ์ และคณะกรรมการ ได้ให้คำแนะนำแนวทางการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ปตท. ยังได้ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ความปลอดภัยในการจราจรและอุปกรณ์สำนักงานให้แก่สถานีตำรวจภูธรเปร็ง โดยมี พ.ต.อ.สุรกิจ อินอ่ำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเปร็ง จังหวัดสมุทรปราการ (กลางซ้าย) เป็นผู้รับมอบ รวมถึงส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (Thermoscan) ให้แก่อำเภอบางบ่อ เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.