บสส.8 ระดมเหล่ากูรูร่วมเสนอมุมมอง “มองเมืองไทย ให้ไกลกว่าได้เลือกตั้ง”

- Advertisment-

บสส.8 สถาบันอิศรา จัดสัมมนาใหญ่ “มองเมืองไทย ให้ไกลกว่าได้เลือกตั้ง” ระดมนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในภาคส่วนต่างๆที่มีชื่อเสียง ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง เสาร์ที่ 19 ม.ค. 2562 นี้เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ บมจ. อสมท.  

งานสัมมนาสาธารณะ “มองเมืองไทย ให้ไกลกว่าได้เลือกตั้ง” จัดโดยผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 8 สถาบันอิศรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสาธารณะเกิดความตระหนักและรับทราบมุมมองเกี่ยวกับทิศทางของประเทศไทยภายหลังการเลือกตั้ง พ.ศ.2562

โดยมีการเชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเวทีสัมมนา ประกอบด้วย ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาด้านการศึกษา รวมถึงเป้าหมายและทิศทางในการจัดการศึกษาของประเทศไทยภายหลังการเลือกตั้ง

- Advertisment -

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมือง ร่วมเสนอมุมมองที่มีต่อบทบาทและกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงทิศทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยภายหลังการเลือกตั้ง

ดร.วรชาติ ดุลยเสถียร ผู้เชี่ยวชาญโซ่อุปทานด้านเกษตร CLMV กับมุมมองเกี่ยวกับแนวทางและกลไกในการสนับสนุนภาคการเกษตรไทยของรัฐบาลใหม่

รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก นักวิชาการด้านกฎหมาย กับมุมมองที่มีต่อรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2560 และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกับการขับเคลื่อนประเทศไทยภายหลังการเลือกตั้ง และรัฐบาลใหม่กับการบริหารงานภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2560

และตัวแทนจากภาคประชาชน นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กับการนำเสนอแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในรัฐบาลทุกยุคที่ผ่านมา และมุมมองต่อการสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาลใหม่ พร้อมฟังผลสำรวจความคิดเห็นของคนไทยจากนิด้าโพลล์

*** ผู้สนใจร่วมงานสามารถลงทะเบียนและสำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://goo.gl/forms/zan86NOL7cWMGIDu1 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันอิศรา โทร. 0-2241-3905 ***

Advertisment

- Advertisment -.