บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด​ เปิดยื่นรับสมัครตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการใหญ่​” ถึง 26 มิถุนายน 2566​ นี้

- Advertisment-

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นบริษัทในกลุ่มการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 2 อาคาร ท.083 กฟผ. สำนักงานกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 – 26 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาทำการ เวลา 08.00 – 17.00 น. ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://egati.co.th/th/5431/ หรือโทร 0 2436 6940 และ 0 2436 6941

Advertisment

- Advertisment -.