บริษัทใหม่ในเครือเอ็กซอนโมบิล ลุยทำการตลาดน้ำมันหล่อลื่น และเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย

- Advertisment-

“บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด” บริษัทใหม่ในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ทำการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นแบรนด์ “โมบิล” และทําการตลาดเคมีภัณฑ์ที่หลากหลายภายใต้แบรนด์ของ ExxonMobil อาทิ Isopar™, Exxsol™, Solvesso™

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited หรือ EMMTL) ซึ่งเป็นบริษัทใหม่ในเครือเอ็กซอนโมบิล ได้เริ่มทำการตลาดผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบรนด์ “โมบิล” และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ในประเทศไทย โดยบริษัทใหม่ได้ทำการตลาดผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบรนด์ “โมบิล” ทั้งในภาคผู้บริโภคและภาคพาณิชย์  ทั้งนี้ น้ำมันหล่อลื่น “โมบิล” มีจำหน่ายที่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นชั้นนำ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ และศูนย์น้ำมันหล่อลื่นทั่วประเทศ

นอกจากนั้น EMMTL ยังทำการตลาดสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนภายใต้แบรนด์ต่างๆ ของ ExxonMobil เช่น Isopar™, Exxsol™ และ Solvesso™ และผลิตภัณฑ์แบรนด์พิเศษอื่นๆ ที่คิดค้นมาสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะทาง ทั้งนี้ บริษัทมีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่มีช่วงการกลั่นและการระเหยที่หลากหลายเหมาะสมสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน

- Advertisment -

เอ็กซอนโมบิลได้ก่อตั้ง บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและเคมีภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของ ExxonMobil ให้แก่ตลาดในประเทศไทย ต่อมา ในวันที่ 18 เมษายน 2566 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ETL) และ EMMTL ได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้ EMMTL เริ่มทำการตลาดน้ำมันหล่อลื่นและเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

Advertisment

- Advertisment -.