นัดสัมภาษณ์ 3 ผู้สมัครผู้ว่าการกฟผ.19 พ.ค.นี้และเสนอบอร์ดกฟผ.ได้ภายในสิ้น พ.ค.63

- Advertisment-

คณะกรรมการสรรหาตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) คนใหม่ นัดสัมภาษณ์ 3 ผู้สมัคร เทพรัตน์ ,ณัฐวุฒิและ บุญญนิตย์ วันที่ 19 พ.ค.นี้ คาดภายในสิ้นเดือนพ.ค.สามารถนำเสนอรายชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดให้บอร์ดกฟผ.เห็นชอบได้

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) คนใหม่ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการสรรหา ว่า คณะกรรมการได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นสมัครทั้ง 3 คน ประกอบด้วยนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน  นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า  และ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง แล้ว

โดยในวันที่ 19 พ.ค.2563 นี้ คณะกรรมการจะมีการนัดสัมภาษณ์ ผู้สมัครทั้ง 3 คนพร้อมให้แสดงวิสัยทัศน์   จากนั้นจะมีการให้คะแนนโดยเรียงลำดับบุคคลที่ได้คะแนนสูงสุดให้บอร์ด กฟผ. ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายในเดือน พ.ค.2563 นี้ และนำเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

- Advertisment -

สำหรับตำแหน่งผู้ว่าการกฟผ. คนใหม่ จะเป็นคนที่ 15 ที่จะมาทำหน้าที่แทน นาย วิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ที่จะครบวาระในวันที่ 3 ธ.ค.2563 นี้

Advertisment

- Advertisment -.