ธพ. ชี้รถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ไม่ควรเติมแก๊สโซฮอล์ 91 เหตุส่งผลเครื่องยนต์น็อคในอนาคต

- Advertisment-

กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ชี้แจงผู้ใช้รถที่เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ไม่ควรหันมาเติมแก๊สโซฮอล์ 91 เหตุอาจส่งผลให้รถอืด และเครื่องยนต์น็อคในอนาคต เพราะค่าออกเทนต่ำ แต่ผู้ใช้แก๊สโซฮอล์ 91 สามารถเติม แก๊สโซออล์ 95 ได้โดยไม่มีปัญหา แนะให้ใช้น้ำมันที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ตามคู่มือเป็นหลัก

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า มีผู้ใช้รถยนต์กลุ่มเบนซินจำนวนมากสอบถามกรมฯ เข้ามาเกี่ยวกับการเติมน้ำมันของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ว่า จะสามารถเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ได้หรือไม่ และจะมีผลต่อเครื่องยนต์หรือไม่อย่างไร

ทั้งนี้กรมในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านคุณภาพและมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิง ขออธิบายว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ออกเทน 91 หรือที่เรียกว่า “น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91” และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ออกเทน 95 หรือที่เรียกว่า “น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95” เป็นน้ำมันที่มีส่วนผสมของเอทานอล 10% เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันที่ค่าออกเทน ซึ่งเป็นคุณสมบัติในการต้านทานการน็อคของเครื่องยนต์ น้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงจะมีคุณสมบัติในการต้านทานการน็อคสูงกว่าน้ำมันที่มีค่าออกเทนต่ำ

- Advertisment -

ดังนั้นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 หากเติม น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 รถยนต์จะมีอาการ “รถอืด วิ่งไม่ออก” เนื่องจากผู้ขับรถต้องเหยียบคันเร่งเพื่อให้ถึงจุดระเบิด ในระยะสั้นถ้ายังมีน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ค้างถังผสมกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จะไม่แสดงอาการโดยทันที แต่หากใช้ไปจนกระทั่งในถังมีน้ำมันน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 เป็นส่วนใหญ่ จะแสดงอาการและมีโอกาสทำให้เครื่องยนต์น็อคได้ ในส่วนของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 สามารถเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ได้โดยไม่มีปัญหาต่อเครื่องยนต์

นอกจากนี้เพื่อลดข้อกังวลในการเลือกเติมน้ำมันและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเครื่องยนต์ รวมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน ผู้ใช้รถควรเลือกเติมชนิดน้ำมันให้เหมาะสมกับรุ่นรถยนต์ ตามคำแนะนำที่ผู้ผลิตรถยนต์กำหนดหรือออกแบบมาให้ใช้น้ำมันตามค่าออกเทนที่กำหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากคู่มือประจำรถ หรือสติ๊กเกอร์ที่ติดไว้กับฝาถังน้ำมัน

Advertisment

- Advertisment -.